Saneeswara Temple

ശനി നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ശനി

6, 8, 12 ന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കുര്യൻ – ബിസിനസ്സ് വരുമാനത്തിലെ ഉപദ്രവം.

2 – 12 സൂര്യൻ – ചന്ദ്രൻ – ജാതകത്തിനും പിതാവിനും സുഗമമായ ബന്ധമില്ല.

കാരിയും തന്തൈകക മതിയും രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സതിരയ്ക്കും മന്തനും മദുർക്കയ്ക്കും രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. (പ്രോസ് ഡെക്കറേഷൻ)

അമ്മയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധമല്ല.

2-ൽ ചന്ദ്രൻ – 3-ൽ ഗുരു – രാജയോഗ.

രണ്ടാമത്തെ സുക്രാൻ – ഭാര്യ സ്വയം പ്രൊമോഷൻ.

3, 7, 10 സെ ചന്ദ്രൻ – ജാതകത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ശനിയെ നിർണ്ണായകമായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ഇരുവരും പരസ്പരം മോശമായി പെരുമാറുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യും.

3rd ചന്ദ്രൻ + രാഹു, കേതു – സ്തനാർബുദം.

4, 7, 10 സ്കോർപിയോകളിൽ സൂര്യൻ – ബന്ദന യോഗ.

നാലാം തീയതി ചൊവ്വ

ചൊവ്വ 4,7,10 – അവരുടെ ദിശയിലുടനീളം ദയ

നൽകില്ല.

നാലാമത്തെ സുക്രാൻ – ജാതകം മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോകും.

അഞ്ചാം തീയതി ചന്ദ്രന് ധാരാളം വരുമാനം ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഒരുപാട് ചിലവ് വരും. വീട്ടിൽ ആരും കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവാദികളല്ല.

അഞ്ചാമത്തെ ഗുരു – ഏരീസ്, തുലാം, ജെമിനി, ലിയോ, ധനു, അക്വേറിയസ്, അഭിഭാഷകൻ, ന്യായാധിപൻ,

5 ൽ രാഹു – രാജയോഗ.

6, 7, 8 ലെ സൂപ്പർഹീറോകൾ – ദീർഘായുസ്സ്, നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച നേട്ടം.

ഏഴാമത്തെ സൂര്യൻ – ജാതകവും അച്ഛനും തമ്മിൽ സുഗമമായ ബന്ധമില്ല. വളരാൻ, വളർന്നുവരുന്ന പിതാവിനെ പോറ്റാൻ അവൻ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം.

1 ന് സൂര്യൻ – 7 ന് ശനി കാലതിരയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

സൂര്യൻ <-> ശനി – അവരുടെ മുഴുവൻ പേശികളിലും നന്മ കൊണ്ടുവരില്ല. ബിസിനസ്സും കുടുംബവും ഭാര്യയും ബന്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

7 <- ചൊവ്വ – അലിയിൽ ഇരട്ട രാശിചക്രത്തിലെ സൂര്യൻ.

ലഖ്‌നൗവിലെ 7 സൂര്യൻ + ചന്ദ്രൻ – ജയിലിൽ മരണം.

ഏഴാമത്തെ ചന്ദ്രൻ – അമ്മയ്ക്കുള്ള ഭൂഖണ്ഡം, ദോഷം.

ഏഴാമത്തെ + ചൊവ്വയിലെ ചന്ദ്രൻ – രക്ഷാകർതൃ ദുരിതം, മെമ്മറി നഷ്ടം, അപസ്മാരം.

ഏഴാമത്തെ ചൊവ്വ – കഠിനമായ സ്വഭാവം, സാഹോദര്യമരണം, അവരുടെ മുഴുവൻ പേശികളിലും നന്മ കൊണ്ടുവരില്ല അനാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകും.

ഏഴാമത്തെ ബുത്താൻ – സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബഹുമാന നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരു ഭ material തിക നഷ്ടവും സംഭവിക്കും

രാത്രി 7 മണിക്ക് ബുത്താൻ <- ചൊവ്വാഴ്ച – അലി.

ഏഴാമത്തെ ഗുരുവിൽ – മനസ്സ് ഹീനൻ, മുളകൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു.

ഏഴാമത്തെ സുക്രനിൽ – ഭാര്യ കഗാം ശരിയായിരിക്കില്ല – താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

7-ൽ രാഹു – ഇരുതാരം (ഇരുവച്ചി)

8, 12 തീയതികളിൽ ചന്ദ്രൻ – ബുധൻ – കുതിച്ചുകയറുന്ന ജീവിതം. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം.

ഒൻപതാം ഗുരു (ഏരീസ്, തുലാം, ജെമിനി, ലിയോ, തനാസു, അക്വേറിയസിൽ) അഭിഭാഷകൻ, ജഡ്ജി.

10 ന് ലഖ്‌നൗ മുഖ്യമന്ത്രി – നാലാം ശനിയുടെ ലഖ്‌നൗ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കന്നുകാലികളിൽ നടക്കാനും സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കാനും കഴിയില്ല

പത്തിൽ ചന്ദ്രൻ – ശനി നിശ്ചയദാർ ly ്യത്തോടെ ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ ആണും പെണ്ണും ജാതകം തെറ്റായി പെരുമാറും.

പത്തിൽ ശുക്രൻ – ശനി മുതൽ ശുക്രൻ വരെ.

12 ന് അന്യഗ്രഹജീവി ചന്ദ്രന്റെ പിതാവിന്റെ വസ്തു എടുക്കും. രാജാവിനെ സ്വയം അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവാനോയ്ക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും. (പ്രോസ് ഡെക്കറേഷൻ)

12 + മെർക്കുറി റൈസിംഗ് ലൈഫ് വിജയത്തിൽ ചന്ദ്രൻ. ദാമ്പത്യത്തിൽ സന്തോഷം.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter