Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ಅರುಲ್ಮಾಕಡಾಲ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ -ತಿರು ಸಿರುಪುಲಿಯೂರ್, ಮಾಯವರಂ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

108 ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಪಸಮುದ್ರ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯ (ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅರುಲ್ಮಾಕಡಾಲ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯವರಂನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರುಪುಲಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೂಲವರ್ ಶ್ರೀ ಅರುಲ್ಮಾಕಾಡಲ್ ಅಮುದಮ್ / ಸಲಾ ಸಯನಾ ಪೆರುಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಥಾಯರ್ ತಿರುಮಮಗಲ್ ನಾಚಿಯಾರ್. ಮೂಲವರ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆದಿಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ಸಯಾನಾ ತಿರುಕೋಲಂ ಅನ್ನು ಒರಗಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ (ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಂತೆ) ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಯಾನಾ ತಿರುಕೋಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ರ ಪಾದವನ್ನು age ಷಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಿರುಪುಲಿಯೂರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಂಗೈ ಅಜ್ವಾರ್ ಅವರು ಪೆರು ತಿರುಮೋ oz ಿಯ 10 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 2012 ರ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮಹಾಸಂಪ್ರಕ್ಷಣಂ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಮಧ್ಯ ನಂದನ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಗನಾದನು. ಅವನು ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಯಂತಹ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವಿಯಾಕಿರಪಾಧ ರಿಷಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ವಶಿತ್ಸ್ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಉಪಮನ್ಯು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಪದಂಜಲಿ, ಆದಿಷನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಬಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿವನ ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದನು.
ಶಿವನು ವಿಯಾಕಿರಪಾಧ ish ಷಿಗೆ ಶಿವಪುಲಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವೈಗುಂಡಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು. ಹುಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂತನಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೆರುಪುಲಿಯೂರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲವರ್ ಸನ್ನತಿಯೊಳಗೆ ಪೆರುಮಾಲ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಸನವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಲಾಮ್ ಮಾಯಾವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ದೇವರು ಯೋಗ ಮಾಯಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಡಜಿಂಗ್ ಭಂಗಿಯೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ (ಆರಿತುನಾರ್ ಯೋಗ ಥುಯಿಲ್ ರೀತಿಯ).
ಈ ಸ್ಥಳದ ಪೆರುಮಾಳವು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗರುಡನಿಂದ ಆದಿಶೇಷನ್ ಹಾವುಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ತಿರುಮಂಗಯಲ್ವಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೆರುಮಾಲ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿರುಕನ್ನಮಂಗೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter