Saneeswara Temple

ಕೈಲಾಸನಾಥರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿಂಗಲೂರು (ಚಂದ್ರ ದೇವಾಲಯ-ಚಂದ್ರ), ತಂಜಾವೂರು.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ಚಂದ್ರನ ದೇವರು ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ರಥದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕುದುರೆಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಹತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಹಾರವಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ.
‘ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್’ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ-ದೇವರು ಮಹರ್ಷಿ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಯಾ ಅವರ ಮಗ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಗ. ಅವರನ್ನು 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಕೃತಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹರಿವನಶ್‌ಪುರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ‘ದಕ್ಷ’ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದವು.
ಮೂನ್ ಗಾಡ್ ಕಾರು ರಥ. ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಹತ್ತು ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಗಳು ಪವಿತ್ರ, ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುದುರೆಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತಾಸಾಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕುದುರೆಗಳು ಶಂಖದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ದೇವಾಲಯ- ಕೈಲಾಸನಾಥರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿಂಗಲೂರು (ಚಂದ್ರ ದೇವಾಲಯ-ಚಂದ್ರನ್), ತಂಜೂರು.
ಲೋಹ – ಬೆಳ್ಳಿ
ರತ್ನ – ಮುತ್ತು
ಬಣ್ಣ – ಬಿಳಿ
ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯ – 2.1 / 2 ದಿನಗಳು
ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ – ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ
ಮಹಾದಾಶಾ – 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ – ದೇವತೆ ಉಮಾ
ಅಂಶ – ನೀರು
ಬುಧ ‘ತಾರಾ’ಗೆ ಜನಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಗ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪತ್ನಿ ತಾರಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು, ಅವರು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಹಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧ ತಾರಾಳ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ. ರೋಹಿನಿ, ಚಂದ್ರನ ತಾಯಿ, ಆದರೂ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವು ಪುರಾನ್‌ಗಳು ಬುಧದ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರ-ದೇವರು ದೇವತೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಮಾ. ಚಂದ್ರ-ದೇವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಹಾದಾಶ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ, ಇವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter