Saneeswara Temple

ശ്രീ ശ്രീനിവാസ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – ശ്രീ വെല്ലകുളം, സിർക്കഴി.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തഞ്ചൂർ ജില്ലയിലെ തിരുനങ്കൂരിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. സീർകാഷിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7 മൈൽ അകലെയാണ് ഇത് തിരുനങ്കൂരിനടുത്തുള്ളത്. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

ഒരിക്കൽ സൂര്യൻ രാജവംശത്തിലെ തണ്ടു മാരന്റെ മകൻ സ്വേതൻ എന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള മരണത്തെ ഭയന്ന് അദ്ദേഹം സൂര്യദേവന്റെ സൂര്യപുത്രനായ “മാരുത്വ മഹർഷി” യുടെ സഹായം തേടി. പുഷ്കരാണിയുടെ തെക്കേ തീരമായി മാറിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് “മൃത്യുഞ്ജയ മന്തിരം” ചൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം സ്വേതനെ അറിയിച്ചു. നാരായണൻ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ സ്വയം വിതരണം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസ്സ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഈ ക്ഷേത്രം സൗത്ത് തിരുപ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തിരുപ്പതിയിലെ തിരുവെങ്കടാമുദയൻ കാരണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെയും നൽകാം.

തിരുവിനഗറിൽ, ഒപിലിയപ്പൻ ഭൂദേവിയെ വരഹസ്വാമിയുടെ തുല്യരൂപമായും ഭൂദേവിയെ തിരുമല തിരുപ്പതിയായും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീനിവാസന്റെയും പദ്മാവതി തായറിന്റെയും തുല്യരൂപമെന്ന നിലയിൽ ശ്രീനിവാസനും പദ്മാവതിയും ആയി തിരുവെല്ലകുളമായി കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രണ്ട് ക്ഷത്രങ്ങളെയും തിരുമല തിരുപ്പതിക്ക് തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു.

വെല്ലകുളത്തിലെ ശ്രീനിവാസന് ശ്രീരാമന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ – ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്നൻ. അതിനാൽ ശ്രീനിവാസ പ്രഭു ഇവിടെ അന്നൻ എന്ന പേര് വഹിക്കുന്നു.

ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വേതൻ രാജാവിനെ സംഭരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരദരാജൻ എന്ന് സ്വയം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ യുഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആകൃതിയിൽ പെരുമാൾ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ, വിമാനത്തിനും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സൂചന തത്വ യോദ്ധ വിമാനം എന്നുണ്ട്.

പെറുമാലിനനുസരിച്ച് മൂപ്പന്റെയും കൂടുതൽ യുവത്വത്തിൻറെയും പേരുകൾ പ്രത്യേകമായി “അന്നൻ”, “കണ്ണൻ” എന്നിവയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അന്നൻ കോവിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പെരുമാളിനെ നാരായണൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വിളി ശ്രീരാമന്റെയും വെങ്കടകൃഷ്ണന്റെയും സമാനതകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പാലമായി വർത്തിക്കുന്നു – തിരുവേങ്കടമുദയൻ ഇരുവരും യഥാക്രമം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായ സീതാ ദേവി, ഗോഡ്സ് പദ്മാവതി എന്നിവരെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വെള്ളം വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും കുലം വേ കുളത്തെയും സമീപിക്കുന്നു. രണ്ട് പദങ്ങളും ജലത്തെ മികച്ചതാണ്. അന്നൻ കോവിലിനെപ്പോലെ, ഈ പ്രദേശത്തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സമാനതയിൽ നിന്ന് “തിരു വെല്ലകുളം” എന്ന മറ്റൊരു പേര് ലഭിച്ചു. ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ആധി വിഷ്ണു എന്നിവരെല്ലാം വെളുത്ത നിറമുള്ളവരാണെന്നും കണക്കാക്കാം. കുളങ്ങളിലും ടാങ്കുകളിലും വെള്ളത്തിന്റെ നിറമാണ് നീല നിറത്തിലുള്ളത്. വെല്ലം വെള്ള നിഴലായി വെല്ലം എടുത്താൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിലൂടെ വെല്ലകുളം എന്ന പേര് ലഭിച്ചുവെന്നും പറയാം.

ഈ ദിവ്യദേശം “സൗത്ത് തിരുപ്പതി” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തിരുപ്പതിയിലെ തിരു വെങ്കടമുദായൻ കാരണം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെയും അവതരിപ്പിക്കാം.

കുമുധവല്ലി നാച്ചിയാറിന്റെ അവതാരസ്ഥാനമാണ് ഈ സ്തംഭം.

തിരുമംഗൈ അൽവാർ ഈ സ്തംഭം ഉൾപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടിയ തെങ്ങുകളായി മാറി. ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അതിശയകരമായ ഒരു ആചാരമുണ്ട്. (അതായത്) ഓരോ തവണയും മരുമകൻ തന്റെ ഇണയുടെ പരിസരത്ത് വരുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് തെങ്ങുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വലുതാക്കാം. തിരുമംഗൈ അൽവാർ കുമുധവല്ലി നാച്ചിയാറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ, തേങ്ങയുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ ദിവ്യദേശത്തിന്റെ മൂലവർ ശ്രീ ശ്രീനിവാസനാണ്. കൃഷ്ണൻ, നാരായണൻ, അന്ന പെരുമാൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തന്റെ തിരുമുഖത്തിന് അഭിമുഖമായി തന്റെ സേവ നിന്ദ്ര (സ്റ്റാൻഡിംഗ്) തിരുക്കോലം ഈസ്റ്റ് കോഴ്സിനോട് അടുക്കുന്നു. ഏകദേശ റുദിരാർ, ശ്വേത രാജൻ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യാശം.

അലാറമെൽ മംഗായ് നാച്ചിയാർ ആണ് ഈ സ്തംഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തായാർ. പത്മാവതിയാണ് ഉത്സവർ തായർ. പൂരാർ തിരുമാഗൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.പുഷ്കരണി -തിരു വെല്ലകുളം. വിമനം- തത്വ യോധഗ വിമനം.

ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാഗർ (ചക്രവർത്തി – 9566931905)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter