Saneeswara Temple

ശ്രീ വൈത മനിത പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരുക്കലൂർ, തിരുനെൽവേലി.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

തമിരപാറാണി നദിയുടെ തെക്കേ തീരത്തുള്ള തിരുചെണ്ടൂർ-തിരുനെൽവേലി റൂട്ടിലുള്ള വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നവ തിരുപ്പതി.നൈൻ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീ വൈതമണിധി ക്ഷേത്രം. തിരുക്കോളൂർ അൽവർത്തിരുനഗരിയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നവ തിരുപ്പതിയുടെതും മാർസിനുള്ളതുമാണ് (സേവ്വായ്). ഇതിനെ കുബരസ്ഥലം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ 9 ക്ഷേത്രങ്ങളെയും “ദിവ്യ ദേശങ്ങൾ”, 12 കവി വിശുദ്ധന്മാർ അഥവാ അൽവാർ ആരാധിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അശ്വർ തിരുനഗരിക്ക് സമീപം തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്തംഭം. അശ്വർ തിരുനഗരിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈൽ അകലെയാണ്. താമസ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. നവ തിരുപ്പതിയിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്തംഭം.

സത്‌ലാപുരം:

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ബ്രഹ്മപുതിരന്മാരിൽ ഒരാൾ – പുലാത്തിയ റിഷി എന്നും കസ്തമാലിന്റെ മകൾ ആവിർപൂ വിസിരവാസി എന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ഈ വിസിരവാസിക്കും ഇലിപിള്ളയ്ക്കും വേണ്ടി ജനിച്ച കുട്ടി ഗുബേരനാണ്.

ഗുബരൻ ശിവനെ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്തു. പരശക്തിയിൽ നിന്ന് ശോഭയുള്ള തിളക്കം പുറത്തുവരുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ശിവനും പാർവതിയും ഗുബേരന് തന്റെ സേവാ നൽകിയപ്പോൾ ഗുബേരന് കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനുശേഷം, സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കണ്ണിന് പകരം അലഗപുരി ഭരിക്കുകയും ശിവന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

പണവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും തേടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന വൈശ്യന്തം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ “വൈശ്യസ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഗുബേരൻ വൈശ്യരിൽ ഒരാളാണെന്നും ഭാര്യ ചിതിരഗായി എന്നും വാഗണങ്ങൾ (വാഹനങ്ങൾ) കുതിര, തത്ത എന്നും പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം കട്കവും ഗാർലൻഡ് സീറക്ക മലായിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർക്ക് സെയ്തിരാത്തം, വിമനം പുഷ്പക വിമനം എന്നിവയാണ്. മകൻ നലകുപരനാണ്.

ഒരിക്കൽ പാർവതിദേവിയിൽ നിന്ന് സപാൻ ലഭിക്കുകയും സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു (നവനിധി) ഈ സ്ഥാല പെരുമാളിനെ തന്റെ ചക്രവർത്തിയായി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി.

എല്ലാ നവാനിധികൾക്കും (വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സമ്പത്ത്) മുന്നിൽ ഗുബെരന് വേണ്ടി പ്രത്യാക്ഷം എംപെരുമാൻ നൽകി, ഈ സ്തംഭത്തിലെ നവനിധികളെ സംരക്ഷിക്കുക. ഇക്കാരണത്താൽ, അദ്ദേഹത്തിന് “വൈതമനിധി” എന്ന് പേരിട്ടു. “നിഷോപവിതൻ” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഈ സ്ഥാലത്തെ “അധർമ്മ പിസുനം” എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ധർമ്മൻ യുദ്ധങ്ങൾ അജിയൻ ദി ഈവിൾ (അദർമം) ആണ്, അത് അധർമ്മം പുറത്തേക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്തംഭത്തിൽ സ്ഥിരമായി തുടർന്നു.

പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധർമ്മം സവാരി ചെയ്യുന്നതിനായി വൈതമണിധി പെരുമാൾ ഇപ്പോഴും ഈ സ്തംഭത്തിൽ നിൽക്കുന്നു.

ഈ പെരുമാളിന് ഇടതുകൈയിൽ തിരുസംഗു ഉണ്ട്, വലതു കൈയിൽ തിരു ചക്രം ഉണ്ട്, അതിലൂടെ അദ്ദേഹം അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്തംഭത്തിൽ മാത്രം, മധുരകവി അൽവാർ ജനിച്ചു, അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മാൽവാറിലെ ശേയ (വിദ്യാർത്ഥി). മധുരകവി അൽവാർ ജ്ഞാന നിധി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഈ സ്തംഭ പെരുമൽ സമ്പന്നനായ ഗുബേരനും ജ്ഞാന നിധിയായ മധുരകവി അൽവാറിനും പ്രത്യാശ നൽകി.

പുഷ്കരാനി ഗുബേര പുഷ്കരാണിയാണ്. അദ്ദേഹം ഹരന്റെ (ശിവന്റെ) ചങ്ങാതിയായതിനാൽ വിമാനത്തെ “ശ്രീ ഹര വിമനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ശ്രീ വൈത മനിത പെരുമാൾ ആണ് ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ മൂലവർ. “നിഷോപവിത്താൻ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ ദിശയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുജംഗ സായാനത്തിലെ കിദാന്ത കോലത്തിലെ മൂലവർ. ഗുബേരൻ, മധുരകവി അൽവാർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യാശം. തായർ: രണ്ട് തായർമാർ – അമുധവല്ലി, കൊളൂർവള്ളി, അവർക്ക് പ്രത്യേക സന്നാധികളുണ്ട്. പുഷ്കരാണി: ഗുബേര പുഷ്കരാനി വിമനം: ശ്രീ ഹര വിമനം.

ഇത് നവതിരുപതികളുടെ എട്ടാമത്തെ തിരുപ്പതി, നൂറ്റി എട്ട് ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ അമ്പത്തിയേഴാമതും നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ചൊവ്വയുമാണ്. സമ്പത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനും നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത് വീണ്ടെടുക്കാനും ഈ ശ്രീകോവിലിൽ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നതും പ്രത്യേകമാണ്. അദാനൂരിനുശേഷമുള്ള ഈ പുനരവലോകനത്തിലാണ് സ്കൂളിന്റെ തലയിൽ ഒരു പെരുമാൾ മരം വടി (നെല്ല് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി പാത്രം).
നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത് പരമഹംസ തിരിച്ചുപിടിച്ച ദിവസമാണെന്നും മാക്സി മാസം വാക്സിംഗ് ധുവത്സിയുടെ ദിനത്തിൽ സുക്ലപത്സമാണെന്നും കുബേരൻ തലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു. സമ്പന്നരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്ത് തിരികെ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അന്ന് ഇറ്റാലാമിൽ വന്ന് പെരുമാളയെ ആരാധിക്കുന്നു.

നവഗ്രഹ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു മേലങ്കി ധരിച്ച് പെരുമാളിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു.

തിരുനഗരിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരുനെൽവേലി-തിരുചെണ്ടൂർ ഹൈവേയിലാണ് അൽവാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരുനെൽവേലി, തിരുചെണ്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗതാഗതം ലഭ്യമാണ്.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter