Saneeswara Temple

ശ്രീ വാദിവസാഗിയ നമ്പി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം,ശ്രീ അൻബിൽ- ത്രിഷ്യ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ശ്രീ അൻബിൽ-ത്രിഷ്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നമ്പി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള അൻ‌ബിലിലെ ഹിന്ദു ദേവനായ വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിരു അൻബിൽ അഥവാ സുന്ദരരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം (വാദിവസാഗിയ നമ്പി പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). സുന്ദരരാജനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, സുന്ദരവള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മിയാണ്. ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ താൻ ചെയ്യേണ്ട തപസ്സിനെക്കുറിച്ച് സുതബ ദുർവാസയോട് ചോദിച്ചു. തന്റെ മുൻ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപമാണ് ശാപത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും ദുർവാസ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചു. ഒരു തവളയെന്ന നിലയിൽ മെത്തക തീർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ സുതബ തന്റെ തപസ്സ് തുടർന്നു, വിഷ്ണു സുന്ദരരാജനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിയുടെ ഹിന്ദുദേവനായ ബ്രഹ്മാവ് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വിഷ്ണു ഇത് പഠിച്ചുവെന്നും ഭൂമിയിൽ ഒരു സാധാരണ ജീവിതമായി ജനിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ശപിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണുവിനെ ഭൂമിയിൽ ആരാധിച്ചു. സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെപ്പോലെ വിഷ്ണു അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. വിഷ്ണു തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഒരു താൽക്കാലിക ശാരീരിക രൂപം ഉണ്ടെന്നും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരാൾ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലവനായിരിക്കണം. സമാനമായ ഒരു ഐതിഹ്യം ശിവസ്തലം അൻബിലാന്തുറായിയിലും ഉണ്ട്. ഒരു തവള രൂപം സ്വീകരിച്ചതിന് ശപിച്ച തീവ്രമായ അണ്ടർവാട്ടർ തപസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ദുർവാസ മുനിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിൽ മണ്ടൂകമുനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഐതിഹ്യം. ഈ ശ്രീകോവിലിൽ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചതിലുള്ള ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുനിക്ക് മോചനം ലഭിച്ചു, അതിനാൽ മണ്ടൂക്ക പുഷ്കരിനി എന്ന പേര്. ഈ അൻ‌ബിൽ‌ സ്റ്റാലം മികച്ച സ്രഷ്‌ടാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു, വാൽമീകി മഹർഷി മികച്ച വിശുദ്ധനാണ് (മുനി) കൂടാതെ ധാരാളം നല്ല ചിന്തകൾ അന്തർനിർമ്മിതവുമാണ്. ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും ഈ മഹത്തായ ലോകത്തിനായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ശ്രീമാൻ നാരായണന്റെ കല്യാണ ഗുണം (കഥാപാത്രം), തിരു വാടിവം (ആകാരം) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ നല്ലത് സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ നല്ല സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ തമിഴിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം (അല്ലെങ്കിൽ) അൻബു ഇതാ. അതിനാൽ “അൻബിൽ” എന്ന ഈ സ്റ്റാലം കാലെ ആണ്.

എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോഹരവും മനോഹരവുമാണ്. അതുപോലെ, ഇവിടുത്തെ ദൈവം വടിവാഷാഗിയ നമ്പിയും തായർ ശുന്ധരയും – അരോഹിയവല്ലി നാച്ചിയാറിനെ കാണിക്കുന്ന സോരോഭാ ദർശനം. ഈ സ്തംഭം മൂലവർ വാദിവാസാഗിയ നമ്പിയാണ്. കിദാന്ത കോലത്തിലും ഭുജംഗ സയനത്തിലും കിഴക്ക് ദിശയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വാൽമിക്കിയുടെയും മൂലവർ. പ്രത്യാക്ഷം. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് മതിൽ ഉണ്ട്, അത് അതിന്റെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗേറ്റ്‌വേ ടവറായ രാജഗോപുരം കിഴക്ക് അഭിമുഖമാണ്, മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട്. കോളിഡാം നദിയുടെ തീരത്താണ് ക്ഷേത്രം.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter