Saneeswara Temple

ശ്രീ ഭക്തവത്സല പെരുമാൾ ടെമ്പിൾ, തിരുനിന്ദ്രവൂർ, ചെന്നൈ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

തിരുനിൻ‌റാവൂരിലെ 108 വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുനിൻ‌റാവൂർ ഭാഗവത്സല പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം. കോപാകുലയായ സ്ത്രീ വന്ന് സമുദ്ര രാജന്റെ കൂടെ താമസിച്ചതിനാൽ പട്ടണത്തിന് ‘തിരുനിൻ‌റാവൂർ’ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു
കോപാകുലയായ അമ്മ സമുദ്ര രാജനുമായി വന്ന സ്ഥലത്ത്, സമുദ്ര രാജന് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, ‘എന്നെ സ്വീകരിച്ച അമ്മ’ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ അവളെ പലവിധത്തിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ അമ്മ തിരുനാമിനെ ‘എന്നെ സ്വീകരിച്ച അമ്മ’ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തതിനാൽ സമുദ്ര രാജൻ തിരിച്ചുപോയി പെരുമാളിനോട് സഹായം ചോദിച്ചു.

ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവത്സല പെരുമാൾ (ഭട്ടരവിപ്പെരുമൽ) ആണ്. അമ്മ, പെരുമാൾ, ആൻഡാൽ, ചക്രതൽവർ, ആദിശേശൻ, വിശ്വക്ഷേനാർ (കരസേനാ മേധാവി), പന്ത്രണ്ട് അൽവാറുകൾ, രാമാനുജർ, മാനവാല മാമുനിമാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട്.

തിരുമംഗൈൽ‌വാർ‌ക്ക് ഗാനം ആലപിക്കാൻ‌ കഴിയാത്തതിനുമുമ്പ്, ഗാനം ലഭ്യമാക്കാൻ അമ്മ പെരുമാളയെ അയച്ചു. ഭാഗവത്സല പെരുമാളിന്റെ വരവോടെ തിരുമംഗിയാൽവർ തിരുവിദാന്ത തിരുതാല കടന്ന് തിരുക്കടൽമലയിൽ (മാമല്ലപുരം) എത്തിയിരുന്നു. തിരുനിൻ‌റാവുർ പെരുമാളിന് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാൻ, ആ ഗാനവുമായി മടങ്ങിയെത്തിയ ഭഗവത്‌സല പെരുമാളിന് ഒരു ഗാനം മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ, മറ്റ് പുനരവലോകനങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ ഗാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ മടക്കി അയയ്ക്കുക, അതേസമയം തിരുനിൻ‌റാവൂർ തിരുക്കിന്നമംഗായിലെത്തിയ പെരുമാൾ (ഭഗവത്സല പെരുമാൾ) തിരിച്ചുവന്ന് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മംഗലാസയാക്കി!

ഇവിടെ, കിഴക്ക് അഭിമുഖമായ തുമ്പിക്കൈയിലാണ് പെരുമാളിനെ കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള വിമാനം ഉത്തപാല വിമാനമാണ്. പെരുമാളിന്റെ ദർശനം കണ്ടവർ സമുദ്രരാജനും വരുണും ആയിരുന്നു. പവർണാമി, ഉത്തരം, തിരുവോണം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളാണ്.

കുബേരന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ അമ്മയെ ആരാധിക്കുകയും അവളെ തിരികെ നേടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്ന വൈബാവലത്സുമിയാണ് ഇവിടെ അമ്മ. ശ്രീകോവിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ്. നിയോൺ ലൈറ്റുകളും പാൽപ്പൊടിയും ഉപയോഗിച്ച് ബുധനാഴ്ച ദേവാലയം സമർപ്പിച്ചാൽ രാഹു-കേതു, സർപ തോഷാം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും മംഗല്യയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉറവിടം: ഭഗവത്സലപ്പെരുമൽ
ഉർസവർ: ഭട്ടരവിപ്പെരുമൽ
അമ്മ / അമ്മ: എന്റെ ദത്തെടുത്ത അമ്മയായി സുധവള്ളി
തലവേദന: പാരിജതം
തീർത്ഥം: വരുണ പുഷ്കരാണി
സമർപ്പണം: സമുദ്ര രാജൻ, വരുൺ
ആകം / പൂജ: പഞ്ചരത്ര ആകം
പുരാതനകാലം: 1000-2000 വർഷം മുമ്പ്
പേര്: തിരുനിൻ‌റാവൂർ ശ്രീ ഭഗവത്സല പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം
പുരാണ നാമം: തിന്നനൂർ
നഗരം: തിരുനിൻ‌റാവൂർ
ജില്ല: തിരുവള്ളൂർ

വിവാഹ വിലക്ക് ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്നാൽ നിരോധനം പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആദിശേശന് ഒരു ശ്രീകോവിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചാൽ രാഹു-കേതുവും സർപ തോഷാമും പോകുമെന്നും മംഗല്യയ്ക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter