Saneeswara Temple

ശ്രീ തിരുവേലുക്കൈ ശ്രീ അസാഗിയ സിംഗപേരുമൽ ക്ഷേത്രം, കാഞ്ചീപുരം.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

അൽവാറുകൾ മംഗലാസാസന നടത്തിയ 108 വൈഷ്ണവ പുനരവലോകനങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവേലുക്കായ്. പെരുമാളിലെ മംഗലാസസനം ലഭിച്ച 108 ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ 47-ാമത്തെ ദിവ്യ ദേശമാണിത്.
വാൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹം എന്നാണ്. തിരുമലയുടെ അവതാരങ്ങളിലൊന്നായ നരസിംഹർ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ കാലക്രമേണ വേലിരുക്കായ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. കാമത്സിക നരസിംജ സങ്കേതം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.
തിരുമൽ നരസിംഹത്തെ അവതരിച്ചപ്പോൾ, അസ്തിസിലം എന്ന ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, കൊട്ടാരത്തിന്റെ തൂണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ, മറ്റൊരു നരസിംഹ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന രാക്ഷസന്മാരെ ഓടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതിൽ ഭയന്ന് അയാൾ രാക്ഷസന്മാരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി, അതിനാൽ രാക്ഷസന്മാരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശരിയായ സ്ഥലമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി, ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ തുടരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെയാണ് യോഗ നരസിംഹരഗി ഇരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് അഭിമുഖമായ ഒരു പീഠത്തിൽ യോഗ പോസറുമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നരസിംഹൻ ആയി വേഷമിടുന്നു

ഈ സ്ഥലത്ത്, ഭഗവാൻ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് യോഗ മുദ്രയുമായി ഇരിക്കുന്നു, മനോഹരമായ ഗായകൻ, നരസിംഹർ, അൽ അരി, മുകുന്ദൻ മാൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ. വേലുക്കായ് വള്ളി, അമൃത വള്ളി, താനിക് കോവിൽ ദേവിയെ നാച്ചിയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റാലത്ത് തീർത്ഥം കനക സരസ്, ഹേമ സരസ്. കനക വിമാനം എന്ന സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിമാനം.
മുനി ബ്രിഗുവിനായി ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം. സ്വാഭാവിക രൂപവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തിരുമൽ, നരസിംഹ അവതാരമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഈ രംഗം തനിക്കുമാത്രമേ കാണിക്കൂ എന്ന് ഈ ദസ്ലത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുതപിച്ചു. മുനി ബ്രിഗുവിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് പെരുമാൾ കനകവിമനത്തിന് കീഴിൽ നരസിംഹ മൂർത്തിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം.
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ആളുകൾക്കായി നാം ഭയത്തോടെ മരിക്കുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന ഭയത്താൽ വിറയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ, പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, മോഷ്ടാക്കൾ, മോഷ്ടാക്കൾ, ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം വെറുതെയാകുമെന്ന് കരുതുന്ന നിരക്ഷരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നരസിംഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. കർത്താവ് മെച്ചപ്പെട്ടതിനായി മാറുകയും മനസ്സിന്റെ ഭയം ഉടനടി നീങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ഉറവിടം: മുകുന്ദ മാൻ, മനോഹരമായ ഗായകൻ
അമ്മ / അമ്മ: വേലുക്കായ് വള്ളി
തീർത്ഥം: കനക സരസ്, ഹേമസരസ്
പുരാതനകാലം: 500-1000 വർഷം മുമ്പ്
പുരാണ നാമം: തിരുവേലുക്കായ്, വേലുക്കായ്
നഗരം: കാഞ്ചീപുരം.
മനസ് സമാധാനവും ധൈര്യവും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണ് പെരുമാൾ സന്നതി. പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിയാനും സാർവത്രികമായി നിൽക്കാനുമുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം പെരുമാൾ ക്ഷേത്രമാണെന്നത് ശരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഉള്ളതുപോലെ, പെരുമാളിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലവും. പെരുമാളെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുവേലുക്കായ്.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter