Saneeswara Temple

ശ്രീ ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരു ചിത്രകൂടം, ചിദംബരം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചിദംബരത്തെ ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ തിരുചിത്രകൂടം ഹിന്ദുദേവനായ വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .ഈ ക്ഷേത്രം തില്ലായ് നടരാജ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്താണ്. തമിഴ് വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്. എ.ഡി 6 മുതൽ 9 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അശ്വർ സന്യാസിമാരുടെ ആദ്യകാല മധ്യകാല തമിഴ് കാനോനായ ദിവ്യപ്രബന്ധയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, ഗോവിന്ദരാജനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മിയെ പുണ്ടാരികവള്ളിയായി ആരാധിക്കുന്നു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചിദംബരത്തിലാണ് ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം. ഹിന്ദു ദൈവമായ വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ദ്രാവിഡ ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുദേവനായ ശിവന്റെ പ്രധാന ആരാധനാലയം കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. പുരാതന, മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചോളന്മാർ, വിജയനഗരങ്ങൾ, ചേരന്മാർ, പല്ലവ രാജാക്കന്മാർ എന്നിവർ ഈ ക്ഷേത്രം പലതവണ പുതുക്കിപ്പണിതു. പ്രതിദിനം 6 അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രണ്ട് പ്രധാന വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ 108 ദിവ്യ ദേശം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗോവിന്ദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഒരു കാലത്ത് ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചിത്രകുഡമല പർവ്വതം. ശ്രീരാമനെ ഭാര്യ സീതയെയും സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണിനെയും നാടുകടത്താൻ അയച്ചപ്പോൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വടക്ക് പർവതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തിന് ചിത്രകുദം എന്ന് പേരിട്ടു, പ്രവാസകാലത്ത് അവിടെ താമസിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ചിത്രകൂടത്തിന് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചത്.

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ശിവനും പാർവതി ദേവിയും ഒരിക്കൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരുവാലങ്കടുവിൽ അവരുടെ യുദ്ധം വിഭജിക്കാൻ ശിവൻ ബ്രഹ്മാവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിജയിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷ്ണു അവരോട് ചിത്രകൂടത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിവൻ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ കമ്മൽ വീണു. ഇപ്പോൾ ശിവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിഷ്ണുവിന് തോന്നി, പാർവതി ദേവിയെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശിവൻ കമ്മലുകൾ എടുത്ത് കാലുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇട്ടു നൃത്തം തുടർന്നു. ഇത് വിഷ്ണുവിനെയും പാർവതി ദേവിയെയും വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. പാർവ്വതി ദേവി തോൽവി സമ്മതിക്കുകയും വിഷ്ണു ശിവനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അത്ഭുതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്: പെരുമാൾ പ്രഭുവിന്റെ 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ നാവികസേനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ നാല് മുഖങ്ങളുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു. പഞ്ച് ഭൂദാ സ്റ്റാളുകളിൽ? ബഹിരാകാശ-ആകാശ്, തീ, കാറ്റ്, ജലം, ഭൂമിയുടെ പൃഥ്വി? ഈ സ്ഥലം ആകാശിന്റെതാണ്. പെരുമാൾ പ്രഭു ആകാശിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.
ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലുള്ള വിമനയെ സാദ്വിക വിമന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഘോഷയാത്ര ദേവത ദേവദി ദേവൻ അമ്മമാർക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന നിലയിലാണ്. നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലെ മറ്റൊരു ഘോഷയാത്ര ദേവന്റെ കാൽക്കീഴിൽ അദ്ധ്യക്ഷനാകുന്നു. ചിത്രസഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗോവിന്ദരാജൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഗ്രൗണ്ട് മണ്ഡപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തന് നടരാജൻ, ഗോവിന്ദരാജൻ, ബ്രഹ്മാവ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ദർശനം ഒരേസമയം നാവികസേനയിൽ നടത്താം. ഈ ശിവ-വിഷ്ണു-ബ്രഹ്മ ദർശനം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാണ്. ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നീതി പുലർത്താൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തർ കർത്താവിന് തിരുമഞ്ജനം നടത്തുകയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാഗർ (ചക്രവർത്തി – 9566931905)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter