Saneeswara Temple

ശ്രീ കോര വില്ലി രാമർ ക്ഷേത്രം, തിരുവെല്ലിയാങ്കുടി, കുംഭകോണം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്ത് നിന്ന് 19 കിലോമീറ്റർ അകലെ കുംഭകോണം-ചെന്നൈ ദേശീയപാതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കോള വാൽവില്ലി രാമർ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഹിന്ദു ദൈവമായ വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. കോല വാൽവിൽ രാമറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മിയും മരഗത്തവല്ലിയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.
ഹിന്ദു ഇതിഹാസമനുസരിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കൃതയുഗത്തിൽ ബ്രഹ്മ പുത്രം, ത്രേതായുഗത്തിൽ പരാസരം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ സൈന്തിരനഗരം, കലിയുഗത്തിലെ ഭാർഗവ പുരം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ത്രിവിക്രമ അവതാരവുമായി ഈ ക്ഷേത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, മഹാബലി രാജാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ വിഷ്ണുവിന് ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിരുന്നു സുക്രാചാര്യർ എന്ന അസുര ഗുരു. അദ്ദേഹം പ്രാണിയുടെ രൂപമെടുക്കുകയും സംഭാവനയ്ക്കിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ രാജാവ് ഉപയോഗിച്ച ജഗ്ഗിന്റെ ട്യൂബ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തന്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിഷ്ണു ചെറിയ കുന്തം കൊണ്ട് പ്രാണിയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സുക്രാചാര്യർ നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണ് നേടാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് തപസ്സുചെയ്തു. അദ്ദേഹം നേടിയ വെളിച്ചം ക്ഷേത്രത്തിൽ നേത്ര ദീപം എന്ന വിളക്കായി തിളങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
വെല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ (ശുക്രൻ) ഈ സ്ഥലത്ത് തപസ്സിലായിരുന്നതിനാൽ, ഈ സ്ഥലത്തെ “വെല്ലിയങ്കുടി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ശുക്രന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമുള്ള ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം.
ഒരിക്കൽ ദേവലോഗയുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുകളായ വിശ്വകർമ്മയും മായനും ആരുടെ കഴിവാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് വാദിച്ചു. ദേവ ലോഗത്തിന്റെ ശില്പിയായിരുന്നു മായൻ. രാവണന്റെ ഭാര്യ മന്ദോദരിയുടെ പിതാവാണ്.
ആകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിരുപുര ലോഗോ പോലുള്ള നിരവധി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു (അസുരന് വേണ്ടി) മുതലായവ. സൃഷ്ടിയുടെ ദേവനായ ബ്രഹ്മാ, മായനെ അറിയിച്ചത്, മുൻ ജന്മത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥാനമായ വൈകുണ്ഠം നിർമ്മിച്ചതോടെ വിശ്വകർമ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നാണ്.
സമാനമായ പദവി ലഭിക്കാൻ വൈകുണ്ഠത്തിന് സമാനമായ കാവേരി നദിക്കരയിൽ ഒരു വാസസ്ഥലം കണ്ടെത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മായനെ അറിയിച്ചു. ശ്രീരാമറിന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ദർശനം ലഭിക്കാൻ മായന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സംഘവും ചക്രവും കൂടാതെ ദർശനം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രീരാമറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
അതിനാൽ ശ്രീരാമർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗരുഡന് നൽകുകയും സ്വയം “കോല വാൽവിൽ രാമൻ” എന്ന് സ്വയം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. മായൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരുവേലിയൻഗുഡിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു, അത് ആധുനിക കാലത്തെ ക്ഷേത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീംഗര സുന്ദരനായി (മനോഹരമായ ദേവനായി) വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
ഇവിടെ ഗരുഡന്റെ കയ്യിൽ സംഗുവും ചക്രവുമുണ്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും അതീതനാണെന്ന് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നു (അതായത്) അവൻ തന്റെ ജോലിയിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ബ്രഹ്മാവും ദർശനം നടത്താൻ ഇവിടെയെത്തി.

ശ്രീ കോല വാൽവില്ലി രാമർ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം വൈഗസി അഗാമ, വടകലൈ എന്നിവ അഭ്യസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുപതി പുന്നിയ കലാം, തമിഴ് മാസങ്ങളിലെ വൈകാസി, അവാനി, കാർത്തിഗായ്, മാസി എന്നിവയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഗരുഡനിൽ നിന്ന് ദിവ്യസഹായം തേടി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള തീർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്കരിനി സുക്ര, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, പരസര തീർത്ഥം എന്നിവയാണ്. വൈനം പുഷ്കലവർത്ത വിമനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 108 ദിവ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വില്ലുകൊണ്ട് രാമന്റെ രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. കൊഞ്ച്, ഡിസ്കസ് (ശങ്കു, ചക്രം) എന്നിവയോടുകൂടിയ സവിശേഷമായ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഗരുഡ കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഭക്തന്റെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രധാന ശ്രീകോവിലിൽ ദിവസം മുഴുവൻ നീത ദീപം കത്തിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ രാമനായി തിരുമംഗായശ്വർ കണ്ടതിനാൽ, സീതാദേവിയും ലക്ഷമനും ഇവിടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇല്ല. ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേഗത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ പസുരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ മൂർത്തിക്ക് മാത്രമാണ് തിരുമഞ്ജനം നടത്തുന്നത്.
ഈ വാളത്തിന്റെ മൂലവർ കോല വാൽവില്ലി രാമനാണ്. ഭുജംഗ സയാമിലെ കിദാന്ത തിരുക്കോലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ തിരുമുഖത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് നൽകുന്നത്. ശുക്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, പരസര, മായൻ, മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷി, ഭൂമി പിരാട്ടി എന്നിവർക്കായി പ്രത്യാശം. ഈ സ്തംഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തായർ മരഗത്ത വള്ളി തായാർ ആണ്. ഈ സ്തംഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉത്സവർ ശ്രിംഗര സുന്ദരനാണ്.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter