Saneeswara Temple

ശ്രീ ആധികികേശവ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം – തിരു വട്ടാരു, കന്യാകുമാരി.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തിരുവാട്ടറിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് ആദികേശവപെരുമാൽ ക്ഷേത്രം. സി.ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള നിലവിലുള്ള തമിഴ് സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഹിന്ദു വൈഷ്ണവത്തിന്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായ 108 ദിവ്യ ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. മലായ്നാഡിലെ പുരാതന പതിമൂന്ന് ദിവ്യ ദേശങ്ങൾ. നദികളാൽ 3 വശങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. (കോതൈ നദി, പഹ്‌റലി നദി, തമിരബരണി നദി) ഇത് രാജ്യക്ഷേത്രമായും പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരദേവത ദേവാലയമായും മാറി. സംസ്ഥാന പുന organ സംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം തമിഴ്‌നാട് എച്ച് ആൻഡ് ആർസിഇ വകുപ്പിന് കൈമാറി. അനന്തപദ്മഭൻ / ആദികേശവപെരുമാലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വിഷ്ണു തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണു ഇവിടെ ഒരു ചാരിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതും നദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തെ “ചേര രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രീരംഗം” എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
മാർത്തണ്ടാമിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കും നാഗർകോയിലിന് 30 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി (തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ) തിരുവട്ടാർ ശ്രീ ആദികേശവ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മൂന്ന് വശത്തായി നദികൾ (കോതൈ, പരാലി, തമിരബരണി) ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. പരാലിയാർ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു വഴിത്തിരിവ് നടത്തുന്നു, അതിനെ വട്ടാരു എന്നും അഡികേസവ് പെരുമാളിന്റെ ക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് ത്രിവട്ടാരു എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ഗ i ഡിയ വൈഷ്ണവ പ്രമേയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മസംഹിതയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെത്തിയ ആദികേശവ ക്ഷേത്രവും സമാനമാണ്.

ആദികേശവസ്വാമി പ്രഭു ‘ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്’. ആദികേശവസ്വാമി പ്രഭു കേസി എന്ന അസുരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ഐതിഹ്യം. രാക്ഷസന്റെ ഭാര്യ ഗംഗാ നദിയോടും തമിരബരണി നദിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരു നാശം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് വെറുതെയായി, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കർത്താവിന് കീഴടങ്ങി. അങ്ങനെ, ഒരു വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ച നദികളുടെ രൂപീകരണം ഇവിടെ തിരുവട്ടരു എന്നറിയപ്പെട്ടു

വൈകുണ്ഠ ഏകദേശി ആഡംബരത്തോടെയും മഹത്വത്തോടെയും അറിയപ്പെടുന്നു. പാൽ പായസം (പാൽ ഖീർ), അവൽ, അപ്പം എന്നിവയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അതേ രീതിയിലാണ് പൂജകൾ നടത്തുന്നത്.
മൂലവർ: ആദി കേശവ പെരുമാൾ, പടിഞ്ഞാറ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുജംഗ സയനം
തായർ: മരഗഡ വള്ളി തായർ
ഉത്സവർ: ആദി കേശവൻ
അശ്വർ: 11 പസുരങ്ങളുപയോഗിച്ച് നമസ്‌വാർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു]

അസുരസ് കേസനും കേസിയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ യാഗത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ദേവന്മാരെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വിഷ്ണു ഇവിടെ വന്ന് കേസനെ കൊന്ന് താഴെയിറക്കി തന്റെ സായന കോലം പ്രദർശിപ്പിച്ച് കെസിയിൽ കിടന്നു. കെസിയുടെ ഭാര്യ ഗംഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം അഭ്യർഥിച്ചു, താമരൈബരാനിക്കൊപ്പം വലിയ വേഗതയോടെ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. ഇത് കണ്ട് കർത്താവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഭൂദേവി ഓവർ ഫ്ലോ തടയാൻ ഒരു മ mount ണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. തെറ്റ് മനസിലാക്കിയ ഗംഗയും താമരൈബരാനിയും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനു ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു.

കർത്താവ് അസുര കേസനെ കൊന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ‘ആദി കേശവൻ’ എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ദിവ്യ ദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നദികളാൽ (പരാലി നദി) ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സ്ഥലത്തെ തിരു ‘വട്ട-ആരു’ എന്ന് വിളിച്ചു.

എതിർദിശയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടു
16008 സാലിഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച 22 അടി പ്രഭു ഭുജംഗ സയനം പടിഞ്ഞാറ് അഭിമുഖമായി കാണപ്പെടുന്ന ആദി കേശവൻ സന്നിധിയിലെത്താൻ ഒരാൾ 18 പടികൾ കയറേണ്ടതുണ്ട്. ).

പാങ്കുനി, ഐപാസി 10 ദിവസത്തെ ഉത്സവം
അവാനി തിരുവോണം
തായ് ഭാഷയിൽ 12 ദിവസത്തെ കലാപ പൂജ ഉത്സവം

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter