Saneeswara Temple

അരുൾമിഗു യോഗ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ചോളിംഗർ – വെല്ലൂർ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ശ്രീലങ്ക നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ തിരുക്കടിഗൈ (ഷോലിംഗുർ) ആണ്. വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് 108 ദിവ്യദേശം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

അസുര രാജാവിനെ കൊന്നശേഷം കോപം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നരസിംഹ പ്രഭു ഈ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ‘ചിന്ന മലായ്’ (ചെറിയ കുന്നിലെ) ഹനുമാന്റെ ദേവാലയം നരസിംഹന്റെ ശ്രീകോവിലിനു അഭിമുഖമായി നരസിംഹനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായി കാണാം. നരസിംഹദേവനെ ഒരു യോഗ ഭാവത്തിൽ കാണുന്നു. അതിനാൽ ദേവനെ യോഗ നരസിംഹ സ്വാമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ചെന്നൈയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ അരകോണത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 108 ദിവ്യ ദേശം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുക്കടിഗൈ (ഷോലിംഗൂർ).

ഈ സ്ഥലത്ത് വെറും 1 കഡിഗായി (24 മിനിറ്റ്) താമസിക്കുന്നവർക്ക് മോക്ഷം ഉറപ്പാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നരിസിംഹ ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സപ്താരിഷികൾ ഇവിടെ തപസ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒരു കടിഗായിയ്ക്കുള്ളിൽ (24 മിനിറ്റ്) മോക്ഷത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഈ ക്ഷത്രത്തെ കടികാചലം എന്നും തിരുക്കടിഗൈ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കടിഗായിക്കായി നൃസിംഹ പ്രഭുവിനെ ആരാധിച്ചപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ബ്രഹ്മാരിഷി എന്ന പദവി നേടിയത്. അടുത്തുള്ള കുന്നിൻ മുകളിൽ കരുദരുഡ വരദരാജന്റെ സന്നിധി ഉണ്ട്. ട്രിച്ചിക്ക് സമീപമുള്ള ഗുണശീലത്തിന് സമാനമായ ദുരാത്മാക്കളെ അകറ്റുന്നതിനാണ് ആളുകൾ ഇവിടെയെത്തുന്നത്.

കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി യോഗ സ്ഥാനത്ത് ശ്രീ അസാഗിയ സിംഗറാണ് ഇവിടത്തെ മൂലവർ. നരസിംഹർ, മുഗുന്ത നായഗൻ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സ്തംഭത്തിന്റെ തായർ അമീർതവല്ലി തായർ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുക്കൈ വള്ളി. ബ്രിഗു മുനിവാറിനുള്ള പ്രത്യാക്ഷം.

തിരുമംഗൈ അശ്വറിന്റെയും പിയാജ്വറിന്റെയും വാക്യങ്ങളാൽ ക്ഷേത്രത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു തീർത്ഥാടനം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

  1. കാൽ കുന്നിലെ പെരുമൽ ക്ഷേത്രം
    മൂലവർ – മൂലവർ ഇല്ല (പ്രധാന ദേവത)
    ഉത്‌സവർ – ബക്താവത്‌സ പെരുമാൾ
    2.കടികാചലം (പെരിയ മലായ്)

ഏകദേശം 500 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ 2000 പടികൾ കയറണം. വാരാന്ത്യങ്ങൾ പൊതുവെ തിരക്കേറിയതാണ്. കുന്നിൻ മുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കുരങ്ങുകളെ സൂക്ഷിക്കുക.
മൂലവർ: യോഗ നരസിംഹർ. കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി. വീത്രു ഇരുന്ത തിരുക് കോലം. ഇരിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ പെരുമാൾ
തായാർ: അമീർത്ത വള്ളി
തീർത്ഥം: അമീർത തീർത്ഥം, തക്കാൻ കുലം, പാണ്ഡവ തീർത്ഥം
പ്രത്യാശം: സപ്ത ish ഷികൾ, വിശ്വമിത്രർ, സിറിയ തിരുവടി

  1. ചെറിയ മലയോര ക്ഷേത്രം (സിറിയ തിരുമലൈ): 200 മുതൽ 250 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ.
    ദേവത: യോഗ ആഞ്ച്‌നിയറിനൊപ്പം നാല് കൈകളുള്ള സാങ്കു (കൊഞ്ച്), ചക്രത്തിന്റെ കൈകൾ.

ഭക്ത പ്രകാശത്തനുവേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നരസിംഹത്തിന്റെ അവതാരം കാണാൻ വാംദേവർ, വസിഷ്ഠർ, കത്യപാർ, അതിരി, ജമാത്കാനി, ഗ ut തമർ, ഭരത്വാജ് തുടങ്ങിയ സപ്താരിഷികളും ഇവിടെയെത്തി. അവർ ഇവിടെയെത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഭക്തർ കുറച്ചുകാലം ഇറ്റാലാമിൽ നരസിംഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും “ബ്രഹ്മറിഷി” എന്ന പദവി നേടുകയും ചെയ്തു. അവർക്കും പെറുമാലിന്റെ ദർശനം ഉടനടി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ അനുതപിച്ചു. . അതനുസരിച്ച് കാലൻ, കയാൻ എന്നീ രണ്ട് അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അഞ്ജനേയർ ഇവിടെയെത്തി, അതിനാൽ രാമനെ ആരാധിക്കാനും അവനിൽ നിന്ന് ശംഖും ചക്രങ്ങളും നേടാനും അതുവഴി അസുരന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനും ish ഷികളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.
അവസാനം മിശിഹാ പെരുമാൾ ish ഷികളുടെ ധ്യാനം നരസിംഹ മൂർത്തി എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ അവതാരം കണ്ട് പെരുമാൾ അഞ്ജനേയന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ കൊഞ്ച് ചക്രവുമായി എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുക, ഭക്തരുടെ ആവലാതികൾ ഒഴിവാക്കുക.”

നരസിംഹറും അഞ്ജനേയറും ഈ സ്ഥലത്ത് യോഗാസനയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്.

ബന്ധപ്പെടുക: അർച്ചാർ (കെ കെ സി ബാലാജി – 9500363322).

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter