Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ- ತಿರು ಮಾಣಿಕೂಡಂ, ಸೀರ್ಗ az ಿ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ಈ ದೇವಾಲಯವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುನಂಗೂರ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೀರ್ಕಾಜಿಯಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಿರುನಂಗೂರಿನಿಂದ 1/2 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಜಮೀನಿನೊಳಗೆ.

ಶಿವನು ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸ್ಥಳದ ಭಗವಂತನು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಗರುಡನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವರದರಾಜ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗರುಡರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಡುವಿನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ.

ಶಿವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ಲೇ ನೀಡಿದಂತೆ, ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವಾನ್ ವರದರಾಜನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವು ವಿಮಾನಂನ ಹೆಸರನ್ನು ಕನಕ – ಚಿನ್ನದ ವಿಮಾನಂ ಎಂದು ತರುತ್ತದೆ.

ಮುತ್ತುಗಳು, ಹರಳುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಣಿಗಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವರದರಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೂನ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು “ತಿರು ಮಣಿ ಕೂಡಮ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿವ್ಯದೇಶದ ಮೂಲವರ್ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ. ಮಣಿಕೂಡ ನಾಯಗನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ತಿರುಮುಘಂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂದ್ರ (ನಿಂತಿರುವ) ತಿರುಕ್ಕೋಲಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಧೀಶನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ.

ಈ ಸ್ಥಾಲಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಥಾಯಾರ್ ತಿರು ಮಾಮಗಲ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿ.
ಪುಷ್ಕರಣಿ – ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ.
ವಿಮನಂ – ಕನಕ ವಿಮನಂ.
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: ಅರ್ಚಾಗರ್ (ಚಕ್ರವರ್ತಿ – 9566931905).

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter