Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಲ್ ಟೆಂಪಲ್, ತಿರುಣಿಂದ್ರಾವೂರ್, ಚೆನ್ನೈ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ತಿರುಣಿನ್ರಾವೂರ್ ಭಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತಿರುಣಿನರಾವರಿನ 108 ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ‘ತಿರುಣಿನರಾವರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು
ಕೋಪಗೊಂಡ ತಾಯಿ ಸಮುತಿರಾ ರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ್ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದಾಗ, ‘ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಾಯಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ತಿರುಣಂ ಅವರನ್ನು ‘ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಾಯಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಮುತಿರಾ ರಾಜನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಭಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಭಟ್ಟರವಿಪೆರುಮಾಲ್). ತಾಯಿ, ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಾಲ್, ಚಕ್ರತಲ್ವಾರ್, ಆದಿಶೆಶನ್, ವಿಶ್ವಕ್ಸೆನಾರ್ (ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ), ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾನವಾಲಾ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.

ತಿರುಮಂಗೈಯಲ್ವಾರ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಡನ್ನು ತರಲು ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಭಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ಆಗಮನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಮಂಗೈಯಲ್ವಾರ್ ತಿರುವಿದಂತೈ ತಿರುಥಲವನ್ನು ದಾಟಿ ತಿರುಕ್ಕಡಲ್ಮಲೈ (ಮಾಮಲ್ಲಾಪುರಂ) ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಣಿನರಾವರ್ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು, ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಭಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ, ಇತರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುನಿನರಾವೂರ್ ತಿರುಕಿನ್ನಮಂಗೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಭಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳ್) ಹಿಂತಿರುಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಂಗಳಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು!

ಇಲ್ಲಿ, ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನವು ಉತ್ತಪಾಲಾ ವಿಮಾನ. ಪೆರುಮಾಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಸಮುದ್ರರಾಜನ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್. ಪವರ್ಣಮಿ, ಉತ್ತರಾಮ್, ತಿರುವನಂ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು.

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನ್ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದನು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೈಬವಲತ್ಸುಮಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ರಾಹು-ಕೇತು ಮತ್ತು ಸರ್ಪಾ ತೋಶಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರದಂದು ನಿಯಾನ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳಯ್ಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ: ಭಗವತ್ಸಲಪೆರುಮಾಲ್
ಉರ್ಸವರ್: ಭಟ್ಟರವಿಪೆರುಮಾಲ್
ತಾಯಿ / ತಾಯಿ: ನನ್ನ ದತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸುಧವಳ್ಳಿ
ತಲೆನೋವು: ಪರಿಜಥಮ್
ತೀರ್ಥಂ: ವರುಣ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಸಮರ್ಪಣೆ: ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ್, ವರುಣ್
ಆಕಂ / ಪೂಜೆ: ಪಂಚರಾತ್ರಾ ಆಕಂ
ಪ್ರಾಚೀನತೆ: 1000-2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೆಸರು: ತಿರುಣಿನರಾವರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ್ಸಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಪೌರಾಣಿಕ ಹೆಸರು: ತಿನ್ನನೂರು
ಪಟ್ಟಣ: ತಿರುಣಿನರಾವೂರ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ತಿರುವಳ್ಳೂರು

ಮದುವೆ ನಿಷೇಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಆಶಯವಿದೆ. ಆದಿಶೇನ್‌ಗೆ ಒಂದು ದೇಗುಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಾಹು-ಕೇತು ಮತ್ತು ಸರ್ಪಾ ತೋಶಮ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಯಾಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter