Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ಪರಿಮಳ ರಂಗನಾಥ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ -ತಿರು ಇಂಧಲೂರು, ಮಾಯವರಂ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ಪರಿಮಳ ರಂಗನಾಥರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ತಿರುಯಿಂಡಲೂರ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ,
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾನಗರವಾದ ಮಾಯಿಲಾಡುತುರೈನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ,
ವಿಷ್ಣುವಿನ 108 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಳೈರಾ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ 12 ಕವಿ ಸಂತರು ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾರ್ಗಳು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕಾವೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಂಚರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇಂದೂ ವಿಧಾನ ಚಂದ್ರ. ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಚಂದ್ರ (ಚಂದ್ರ) ಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಂದಲೂರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಥಲೈಸಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗಿಯೊಳಗೆ ವೆಂಚುದಾರ್ ಪೆರುಮಾಳಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀರ ಸಯನಮ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯೋಮಜ್ಯೋತಿ ಪಿರನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಸುಗಂಧದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ (ಪರಿಮಲಂ) ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪರಿಮಳ ರಂಗನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ 4 ಕೈಗಳಿವೆ.
ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲುಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು, ಅವಳನ್ನು ತಿರುಚೆರೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಿರು ಇಂದಲೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದನು, ಅವನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶಿವನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿತು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪೆರುಮಾಳಾಗಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತೆ, ತಿರುಮಂಗಾಯಲ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತೋಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ವೇದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ (ಚಕ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಚಕ್ರದಂತೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಮಾನವನ್ನು ವೇದ ಚಕ್ರ ವಿಮಾನಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ರಂಗವನ್ನು ಆಧಿ ಅರಂಗಮ್ (ಪ್ರಥಮ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿರುಕುಡಾಂತೈ ಮಧ್ಯ ಅರಂಗಂ (ಮಧ್ಯ) ಮತ್ತು ತಿರು ಇಂದಲೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಡಿಯಾ ಆಂಗಂ (ಕೊನೆಯ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೈವ ದೇಸಾಂ ದೇವಾಲಯ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದು ಪಂಚ ರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. .

ಅನನುಭವಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುವಿನ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ವಿಗ್ರಹವು ಒರಗುತ್ತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ – ಪೂರ್ವದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯೆಂದರೆ, ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈತಭಾ ರಾಕ್ಷಸರು ವೇದಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದರೆ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯ ಆಕಾರದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ವೇದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಲ ರಂಗನಾಥ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಮೂಲವರ್: ಶ್ರೀ ಪರಿಮಳ ರಂಗನಾಥನ್
ಥಾಯಾರ್: ಪರಿಮಳ ರಂಗನಾಯಕಿ.

ಪುಷ್ಕರಣಿ:
ಇಂದೂ ಪುಷ್ಕರಣಿ.

ವಿಮನಂ:
ವೇದ ಚಕ್ರ ವಿಮಾನಂ.

ಸ್ಥಳ: ತಿರುಯಿಂಡಲೂರು, ಮೈಲಾಡುತುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು.
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: ಅರ್ಚಾಗರ್ (ಮುರಳಿ ಧರಣ್ – 8778512715)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter