Saneeswara Temple

ಶ್ರೀ ಆಧಿ ವರಹ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ – ತಿರುಕ್ಕಲ್ವನೂರ್, ಕಾಂಚೀಪುರಂ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ಬಿಗ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಇರುವ 108 ದಿವ್ಯಾಡೆಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಧಿ ವರಹಾ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಅಂಬಾಲ್ (ಮೂಲಾವರ್ ಸನ್ನಾಧಿ) ಯ ಗರ್ಭಗ್ರಹದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ್ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಸಭವವನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತು, ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ನಂತರ, ಶಿವನು ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಪಾರ್ವತಿಯ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಶಿವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು.
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಮ ಕೋಷ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರು ಕಂಬದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು.
“ಕಾಮಾಕ್ಷಿ” ಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಪಾರ್ವತಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕುಳಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿಡಂತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಳು.
ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೊಯಿಲ್ನ ಕೊಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 3 ಸೇವಾಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ) ನಿಂದ್ರ, ಇರುಂಧ ಮತ್ತು ಕಿಡಂತ ಸೇವಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ.
ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ, ಪಾರ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ “ಕಲ್ವನ್” ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯಾಡೆಸಮ್ ಅನ್ನು “ತಿರುಕ್ಕಲ್ವನೂರ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಲಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲವರ್ ಶ್ರೀ ಆಧಿ ವರಹಾ ಪೆರುಮಾಲ್. ವಿಷ್ಣು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ತಲಂನ ಥಾಯರ್ ಅಂಜಿಲೈ ವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್. ಶ್ರೀ ಆದಿ ವರಹಾ ಪೆರುಮಾಳರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಡಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲವರ್: ಆಧಿ ವರಹ ಪೆರುಮಾಳ್
ಥಾಯರ್: ಅಂಜಿಲೈ ವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್.
ಪುಷ್ಕರಣಿ: ನಿಥಿಯಾ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ವಿಮನಂ: ವಾಮನ ವಿಮನಂ.
ಸ್ಥಳ: ಕಾಂಚೀಪುರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು.

ಇದು ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ದಿವ್ಯಾಡೆಸಮ್ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಡೆಸಂನ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಆಧಿ ವರಹ ಪೆರುಮಾಳ. ಥಾಯರ್ ಅನ್ನು ಅಂಜಿಲೈವಳ್ಳಿ ಥಾಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter