Saneeswara Temple

శ్రీ శరనాథపెరుమల్ ఆలయం, తిరుచెరాయ్, కుంబకోణం.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

శ్రీ సరనాథ పెరుమాళ్ ఆలయం తిరుచెరాయ్ గ్రామంలో ఉన్న హిందూ దేవాలయం. “శరణాథన్” అని పిలువబడే విష్ణువుకు ప్రధాన దేవత. విష్ణువు ఐదు దేవతలతో కనిపించే 108 దివ్య దేశాలలో ఈ ఆలయం ఒకటి: శ్రీదేవి, బూమిదేవి, నీలా దేవి, మహాలక్ష్మి మరియు సారా నాయగి తన హృదయపూర్వక ఆశీర్వాదాలను ఇస్తారు. “శరణాథన్” అని పిలువబడే విష్ణువుకు ప్రధాన దేవత.
తంజావూరులో విజయనగర్ సామ్రాజ్యం పతనం తరువాత, తంజావూరును పాలించిన అఘగియా మనవాలా నాయకర్ మన్నార్కుడిలో రాజగోపాల స్వామి కోసం ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ప్రణాళిక వేశాడు. ఈ ఉద్యోగం కోసం తన మంత్రి నరస బూపాలన్‌ను నియమించారు. అతను అన్ని ప్రదేశాల నుండి బ్లాక్ స్టోన్స్ పొందవలసి ఉంది.
ఈ మంత్రి తిరుచెరైకి చెందిన శరనాథ పెరుమాల్ యొక్క గొప్ప ఆరాధకుడు మరియు అతని కోసం కూడా ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడు. అందువల్ల తిరుచెరాయ్ దాటిన ప్రతి బండి నుండి ఒక రాయిని దించమని అతను తన మనుష్యులను ఆదేశించాడు.
రాజు యొక్క గూ y చారి దీనిని పట్టుకుని రాజుకు సమాచారం ఇచ్చాడు. కోపంతో ఉన్న రాజు తనిఖీ కోసం వచ్చాడు. అంతకుముందు రాత్రిపూట నరస బూపాలన్ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు మరియు రాజును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి అతను రాజగోపాల స్వామికి కూడా ఒక సన్నాతిని చేర్చాడు మరియు అతని ప్రణాళిక పనిచేసింది మరియు అతను రాజుల కోపానికి దూరంగా ఉన్నాడు, ఆ తరువాత రాజు తన డబ్బుతో ఆలయాన్ని పూర్తి చేయాలని ఆదేశించాడు.
ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసి యుగం ముగించే సమయం వచ్చినప్పుడు, బ్రహ్మ చాలా బాధపడ్డాడు. శ్రీతి మరియు అన్ని వేదాలకు అవసరమైన ఉపకరణాలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఒక మార్గం చెప్పమని విష్ణువును వేడుకున్నాడు. ఈ విషయాలన్నింటినీ బలమైన మట్టి కుండలో ఉంచమని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించాడు మరియు అన్ని ప్రదేశాల నుండి బురదను ప్రయత్నించిన తరువాత బ్రహ్మ చివరకు తిరుచెరాయ్ నుండి తీసిన ఇసుక నుండి ఒక కుండను తయారు చేసి, అన్ని వేదాలను మరియు శ్రీతికి అవసరమైన అన్ని సహాయాలను కాపాడాడు.
అందువల్ల ఈ స్థలం ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మాయా మట్టిని ఇచ్చినందున, ఈ ప్రదేశం మహా ప్రాలయ తరువాత కూడా అన్ని జీవులు జీవించడానికి కారణం అయ్యింది కాబట్టి ఈ ప్రదేశాన్ని “సారా షెట్రామ్” అని పిలుస్తారు.

మూలం తిరునం శరనాథ పెరుమాళ్. తల్లి పేరు తిరునం శరణాయకి తల్లి, పంచలక్ష్మి తల్లి. సారనాథ్ పెరుమాళ్ ఆలయం తిరుమరైలో తిరుమంగై అల్వర్ మంగళససన పాడిన ఒక రెక్టరీ, దీనిని పురాణాలలో తిరుచరం అని పిలుస్తారు.

ఇతర వైష్ణవ ఆలయాల మాదిరిగా కాకుండా, థైపుసం పండుగను ఇక్కడ విమర్శనాత్మకంగా జరుపుకుంటారు. కవిరిట్టై కోసం ఒక గొప్ప వేడుక మరియు పూజలు నిర్వహించడం కూడా విశేషం. 10 రోజుల థైపుసం పండుగ ఇక్కడ జరిగే ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. 10 రోజుల థైపుసం పండుగ ఇక్కడ జరిగే అతి ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. 10 వ రోజు ఎన్నికలు. పెరుమాల్ దేవిని ఐదు దేవతలతో కావేరీ తల్లికి సమర్పించే కార్యక్రమంగా తైపుసం రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.
సంప్రదించండి: ఆర్చర్ (ఎస్.రామన్ బత్తర్ -9444104374).

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter