Saneeswara Temple

శ్రీ భక్తవత్సల పెరుమల్ టెంపుల్, తిరునింద్రవూర్, చెన్నై.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

తిరునిన్రావూర్ లోని 108 వైష్ణవ ఆలయాలలో తిరునిన్రావూర్ భగవత్సల పెరుమాళ్ ఆలయం ఒకటి. కోపంగా ఉన్న లేడీ వచ్చి సముద్ర రాజన్ తో కలిసి ఉండటంతో ఈ పట్టణానికి ‘తిరునిన్రావూర్’ అనే పేరు వచ్చింది
కోపంతో ఉన్న తల్లి సముతిరా రాజన్‌తో వచ్చిన స్థలంలో, సముతిరా రాజన్ తిరిగి తల్లి వద్దకు రావలసి వచ్చినప్పుడు, ‘నన్ను స్వీకరించిన తల్లి’ అని చెప్పి ఆమెను రకరకాలుగా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ కారణంగానే తల్లి తిరునమ్‌ను ‘నన్ను స్వీకరించిన తల్లి’ అని పిలిచేవారు. అతని తల్లికి శాంతి లేకపోవడంతో, సముతిరా రాజన్ తిరిగి వెళ్లి పెరుమాల్ సహాయం కోరాడు.

ఈ ఆలయానికి మూలకర్త భగవత్సల పెరుమాల్ (భట్టరవిపెరుమల్). తల్లి, పెరుమాల్ మరియు అండాల్, చక్రతల్వర్, ఆదిసేషన్, విశ్వక్సేనార్ (ఆర్మీ చీఫ్), పన్నెండు అల్వార్లు మరియు రామానుజార్ మరియు మనవాలా మమునిల కొరకు ప్రత్యేక మందిరాలు ఉన్నాయి.

తిరుమంగైయల్వార్ పాట పాడకముందే, అతని తల్లి పెరుమలను పాటను తీసుకురావడానికి పంపింది. భగవత్సల పెరుమాళ్ వచ్చే సమయానికి తిరుమంగైయల్వర్ తిరువిదంతై తిరుతాల దాటి తిరుక్కడమలై (మామల్లపురం) చేరుకున్నారు. అక్కడ తిరునిన్రావూర్ పెరుమాల్ కోసం ఒక పాట పాడటానికి, ఆ పాటతో తిరిగి వచ్చిన భగవత్సల పెరుమాల్‌కు ఒక పాట మాత్రమే వచ్చిందని, ఇతర పునర్విమర్శల కోసం మనకు ఎక్కువ పాటలు ఉన్నాయా అని చూడటానికి తిరిగి పంపమని, ఈ సమయంలో తిరునిన్రావూర్ తిరుకిన్నమంగైకి వచ్చిన పెరుమాల్ (భగవత్సల పెరుమాల్) తిరిగి వచ్చి ఒక కన్నుతో మంగళసాన్ని చేశాడు!

ఇక్కడ, పెరుమాల్ తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ట్రంక్ మీద కనిపిస్తుంది. ఇక్కడి విమానం ఉత్పాల విమానం. పెరుమాళ్ దర్శనం చూసిన వారు సముతీరాజన్, వరుణ్. పావర్ణమి, ఉత్తీరామ్, తిరువొనం, శుక్రవారం మరియు శనివారం ప్రత్యేక రోజులు.

పురాణాల ప్రకారం, కుబేరన్ తన డబ్బును కోల్పోయినప్పుడు, అతను తన తల్లిని ఆరాధించి ఆమెను తిరిగి పొందాడు. ఇక్కడ తల్లి అన్ని ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చే వైబవలత్సుమి. గర్భగుడి ప్రత్యేక ప్రదేశం. రాహు-కేతువు మరియు సర్పా తోషం తొలగించబడతాయని మరియు నియాన్ లైట్లు మరియు పాలపొడితో బుధవారం ఈ మందిరాన్ని పవిత్రం చేస్తే మంగల్య ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.

మూలం: భగవత్సలపెరుమాల్
ఉర్సవర్: భట్టరవిపెరుమల్
తల్లి / తల్లి: సుధవల్లి నా దత్తత తీసుకున్న తల్లి
తలనొప్పి: పరిజతం
తీర్థం: వరుణ పుష్కరని
అంకితం: సముద్రాజన్, వరుణ్
ఆకం / పూజ: పంచరాత్ర ఆకం
పురాతన కాలం: 1000-2000 సంవత్సరాల క్రితం
పేరు: తిరునిన్రావూర్ శ్రీ భగవత్సల పెరుమాళ్ ఆలయం
పౌరాణిక పేరు: తిన్ననూర్
పట్టణం: తిరునిన్రావూర్
జిల్లా: తిరువల్లూరు

వివాహ నిషేధం ఉన్నవారు ఇక్కడకు వస్తే నిషేధం ఎత్తివేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆదిశేన్ కోసం ఒక మందిరం ఉంది మరియు అతన్ని పూజిస్తే రాహు-కేతువు మరియు సర్పా తోషం బయలుదేరుతారు మరియు మంగల్య ప్రయోజనం పొందుతారని నమ్ముతారు.Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter