Saneeswara Temple

శ్రీ తోమరయల్ కెల్వాన్ పెరుమాళ్ ఆలయం – తిరు పార్థనపల్లి, సెరెగాజి

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

108 వైష్ణవ దివ్య దేశంలో తిరు పార్థినన్ పల్లి ఒకటి. తిరుమన్‌గయాల్ పాడిన ఇథాలం తిరువెంకాడుకు 2 మైళ్ల దూరంలో సిర్కాజి సమీపంలో ఉంది. మీరు తిరువెంకాడు నుండి నడవవచ్చు. తిరునాంగూర్ పదకొండు తిరుపతులలో ఒకరు. పార్థన్ (అర్జునుడు) కోసం నిర్మించిన ఆలయం కారణంగా పార్థన్ పాఠశాలగా మారింది. పార్థన్ అర్జునుడికి అంకితం చేసిన ఆలయం ఉంది. తిరుమల గురించి కఠినంగా మాట్లాడకుండా ఈ స్థలాన్ని పార్థసారథిలా చూడాలని వరుణ్ అనుకున్నాడు, కాబట్టి పార్థసారథి పార్థినన్ పల్లిగా ఇచ్చిన తరువాత
ఒంటరిగా పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్న అర్సునన్, పూంపూహర్ సంఘం ముఖంలో స్నానం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు దక్షిణాన పురసంకాడు అడవికి చేరుకున్నాడు. అడవిలో తన దాహాన్ని తీర్చడానికి అతను నీటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినప్పుడు, అగథియార్ ఆశ్రమంలో చేరి, దాహస్ట్ కోస్టల్ జోన్ నుండి తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వమని అగథియార్ను కోరాడు.

వివిధ పరీక్షల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కన్నన్, కన్నన్ చేసిన లీలా ఇదే అని మీరు చెప్పడం మీరు భరించలేరని అనుకోలేదు, అర్సునన్, కన్నన్ గురించి ఆలోచించవద్దు, అక్కడ ఒక దృష్టి ఉన్న కన్నన్, భూమిని గీసుకున్నాడు అర్సునన్ కత్తి, దాని నుండి నీరు వచ్చింది. అర్సునన్ నీళ్ళు తాగడం ద్వారా దాహం తీర్చాడు.

అగతియార్ కోరిక మేరకు కన్నన్ బస చేసిన స్థలాన్ని పార్థన్‌పల్లి అని పిలిచారు.
ప్రభువు- పడమర వైపు ఎదురుగా ఉన్న సంధ్యలో తామర వినేవాడు. దేవత-లోటస్ హీరోయిన్, శ్రీ సెంగమలవల్లి తల్లి. తీర్థం-కట్కా పుష్కరని. ఫ్లైట్-నారాయణ ఫ్లైట్.
ఒకప్పుడు, వరుణుడు చంచలమైనప్పుడు, మీకు మనశ్శాంతి కావాలంటే, తిరునంగూర్ సమీపంలోని తిరుపార్థన్ పాఠశాలకు వెళ్లి గంగా తీర్థం అని పిలుస్తారు. సంగం సరస్ పుష్కరనిలో స్నానం చేసి, మనశ్శాంతి పొందడానికి పెరుమాల వైపు తపస్సు చేశాడు. వరుణ్ ఇక్కడికి వచ్చి లాంఛనంగా ప్రార్థిస్తూ, ఏ గొప్ప శక్తితోనైనా అడ్డంకులు లేకుండా తనను పక్కనుండి చూసిన ఎవరైనా రక్షిస్తారని చెప్పిన తరువాత మనశ్శాంతి పొందారు. తిరుమల్ పది రకాల కొడుకులకు దర్శనం ఇచ్చి, వరుణుడికి దయ చూపడంతో వారి జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేశాడు.
ఆరోగ్యం తక్కువగా ఉన్నవారు, వ్యాపారానికి ద్రోహం చేసినవారు, నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్న యువకులు, ఉద్యోగం పొందలేకపోతున్న ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న కార్యాలయ ఉద్యోగులు, పిల్లలను అసహ్యించుకునే వృద్ధులు, వేరే మార్గం లేని వారు రావడం ఈ ప్రదేశం మరియు వారి జీవితాలను మనశ్శాంతితో గడపండి.
సంప్రదించండి: ఆర్చగర్ (చక్రవర్తి – 9566931905)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter