Saneeswara Temple

శ్రీ ఇమాయవర్ అప్పన్ ఆలయం, తిరుచెంకుండ్రుర్, (తిరుచిట్ట్రారు), అజాపుళ, కేరళ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

మూలవర్: ఇమాయవరప్పన్
అమ్మన్ / థాయర్: సెంగమలవల్లి
స్థలా విరుచ్చం (చెట్టు):
తీర్థం (పవిత్ర జలం): సంగ తీర్థం, చిత్రరూ
అగామం / పూజలు:
ప్రశంసించారు: సెయింట్ నమ్మాజ్వర్ తన మంగళససనం శ్లోకంలో ఇలా అన్నారు, ఖగోళ ప్రపంచానికి చెందిన ఇమాయవర్ అప్పన్ లార్డ్ నా అప్పన్-లార్డ్ కూడా. అతను ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు, నిలబెట్టుకుంటాడు మరియు నాశనం చేస్తాడు. చేపలు ఆడుతున్న నీటి వనరులతో నిండిన అన్ని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాల మధ్య అతని నివాసం ఉంది. ఇది తిరుచిత్రారు ఒడ్డున తిరుచెంగుంద్రూర్. నన్ను రక్షించడానికి ఆయన తప్ప మరెవరు వస్తారు.

అల్వార్ శ్లోకాల సంకలనం అయిన నాలుగువేల దైవ ప్రభుపాదంలో అల్వార్లు పాడిన దివ్య దేశాలు (మంగాల సంకలనం) అని పిలువబడే మొత్తం 108 దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వీటిలో 105 దేవాలయాలు భారత ఉపఖండంలో, 1 (సలాక్‌గ్రామ్) నేపాల్‌లో ఉన్నాయి. మిగతా రెండు పరమపథం (వైకుంఠం) మరియు తిరుపార్కాడల్, వీటిని విష్ణువు యొక్క ఖగోళ నివాసాలుగా అనుకరించారు. వీటిని వైష్ణవ తిరుపతి అని కూడా అంటారు.

 ప్రపంచంలోని 106 పుణ్యక్షేత్రాలలో 40 పూర్వ చోళ దేశంలో, 2 కేంద్ర దేశంలో (కడలూరు సమీపంలో), తోండై దేశంలో 22, ఉత్తర దేశంలో 11 (ఆంధ్రప్రదేశ్, యుపి, గుజరాత్, నేపాల్), 13 కొండ దేశంలో (కేరళ) మరియు పాండి దేశంలో 18.

తిరుచెంగ్కున్నూర్ 108 వైష్ణవ ఆలయాలలో ఒకటి. తిరుచిరపల్లి మహావిష్ణు ఆలయం అని కూడా పిలువబడే ఇథాలంను నమ్మజ్వర్ పాడారు. ఇది కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లాలో ఉంది మరియు మహాభారతంలోని పంచ పాండవులలో దారుమ నిర్మించినట్లు భావిస్తారు. మహాభారత యుద్ధంలో ద్రోణచార్యను చంపడానికి దారుమ అబద్దం చెప్పాడని, ధర్మాన్ ఇటాలమ్ మరియు చక్రవర్తిని ఇక్కడ పునర్నిర్మించాడని ధర్మన్ పశ్చాత్తాపం చెందడానికి యుద్ధం తరువాత ఇటలం వచ్చాడని నమ్ముతారు. ఈ ఆలయ ప్రభువు పడమటి ముఖ స్తంభంలో ఇమాయవరప్పన్ గా చిత్రీకరించబడింది. దారుమాన్ ఇక్కడకు రావడానికి చాలా సంవత్సరాల ముందు ఈ ప్రదేశం ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చు. తిరుమల కోసం తపస్సు చేయడానికి ఇమాయలు (దేవతలు) ఇక్కడ గుమిగూడారని, తిరుమల చేత భగవంతునికి “ఇమాయవరప్పన్” అనే పేరు పెట్టారని పుకారు ఉంది. దేవత: సెంగమలవల్లి. తీర్థం: చిన్న నది. విమానం: జగజోతి ప్లేన్ అనే సంస్థలో చేరారు. ఈ పాటను 10 శ్లోకాలలో నమ్మజ్వర మాత్రమే పాడారు.

దేవతలు అందరూ కలిసి విష్ణువు జ్ఞాపకార్థం ప్రార్థించారు. మహావిష్ణువు కనిపించి అదే స్థలంలో వారిని ఆశీర్వదించాడు. తిరుచిరప్పల్లి (తిరుచెంగున్నూర్) కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లా చెంగన్నూర్ సమీపంలో ఉన్న విష్ణు ఆలయం గర్వించదగిన పాండవులలో ఒకరైన దారుమకు అంకితం చేసిన ప్రసిద్ధ దేవాలయాలలో ఒకటి.

ప్రధాన చరిత్ర:
మహాభారత యుద్ధం జరిగిన పదిహేనవ రోజున ద్రోణుడు పాండవ సైన్యానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పోరాడాడు. ఇది చూసిన కృష్ణుడు భీముడిని కిందికి దించమని పిలిచి, మాలవనాడు రాజుకు చెందిన అసువత్తమ అనే ఏనుగును చంపి, ‘అసువత్తమ చంపబడ్డాడు’ అని మాత్రమే చెప్పమని చెప్పాడు.

“అశ్వత్తామ చంపబడ్డాడు” అని చెప్పమని దారుమతో చెప్పాడు. అయితే, ఇచ్చేవాడు తనను తాను అబద్ధం చెప్పలేనని చెప్పి నిరాకరించాడు.

వెంటనే కృష్ణుడు, ‘దారుమా, అబద్ధం చెప్పవద్దు, గట్టిగా చెప్పండి‘ అసువత్తమ చంపబడ్డాడు ’, ఆపై నెమ్మదిగా‘ అసువత్తమ ఏనుగు ’, అది చాలు’ అని చెప్పండి. దారుమా కూడా అంగీకరించారు.

కృష్ణుడి ప్రకారం, భీముడు అసువత్తమ అనే ఏనుగును కూడా చంపి, ‘అసువత్తమ చంపబడ్డాడు’ అని గట్టిగా చెప్పాడు. బీమోన్ చెప్పినది విన్న ద్రోణుడు షాక్ అయినప్పటికీ, బీమన్ చెప్పినదాన్ని నమ్మలేదు. దారుమా అబద్ధం చెప్పడు అని నమ్ముతూ, ద్రోణుడు దారుమ వైపు చూస్తూ, “నా కొడుకు అశ్వత్తమ యుద్ధంలో చంపబడ్డాడా?”

కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా, దారుమ కూడా ‘అశ్వత్తమ చంపబడ్డాడు’ అని గట్టిగా అరిచాడు మరియు మెత్తగా ‘అశ్వత్తమ అనే ఏనుగు చంపబడ్డాడు’ అని చెప్పాడు. దారుమా మృదువైన మాటలు ద్రోణ చెవుల్లో పడలేదు. తన కుమారుడు అశ్వత్తామన్ చనిపోయాడని భావించిన ద్రోనేర్ తన వద్ద ఉన్న ఆయుధాన్ని వదిలివేసాడు. ఆ తరువాత, ద్రోనేర్ సులభంగా చంపబడ్డాడు.

మహాభారత యుద్ధం ముగిసిన తరువాత, ద్రోణ మరణానికి తాను కారణమయ్యానా అనే దానిపై దారుమా దు rief ఖం అలాగే ఉంది. దాన్ని వదిలించుకుని మనశ్శాంతి సాధించాలనుకున్న దారుమ తన సోదరులతో కలిసి కేరళకు వచ్చారు. అప్పుడు, అక్కడ ఒక పురాతన విష్ణు ఆలయాన్ని చూశాడు. ఆలయ చరిత్ర ప్రకారం, అతను ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించాడు మరియు మనశ్శాంతిని పొందాడు.

దారుమ చేత పునరుద్ధరించబడిన విష్ణు ఆలయం పూర్వం విష్ణువు దేవతలందరికీ కనిపించిన ప్రదేశం అని చెబుతారు. దానికి కూడా పూర్వ చారిత్రక కథ ఉంది.

అపోహ:
శివుడి నుండి అనేక వరాలు పొందిన సురబాత్మన్, తన బహుమతులను ఉపయోగించి దేవతలు మరియు ges షులకు వివిధ బాధలను తెచ్చాడు. కాబట్టి ఆత్రుతగా ఉన్న దేవతలు శివుడి వద్దకు వెళ్లి ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తాను ఇచ్చిన బహుమతిని దుర్వినియోగం చేసినందుకు తనను శిక్షించలేనని, విష్ణువు వద్దకు వెళ్లి విజ్ఞప్తి చేస్తే, మీకు సరైన మార్గం చూపిస్తానని చెప్పి శివుడు వారిని తిరిగి పంపించాడు.

దీనిని అనుసరించి దేవతలు అందరూ కలిసి భూమిపై గుమిగూడారు. అప్పుడు అందరూ కలిసి విష్ణువు వైపు పశ్చాత్తాపం చెందారు. వారి ఐక్య ప్రార్థనతో సంతోషించిన విష్ణువు అక్కడ కనిపించాడు. భగవంతుడు (ఇమాయలు) కలిసి వచ్చిన ప్రదేశంలో కనిపించినందున లార్డ్ ఇటాలాకు ‘ఇమాయవరప్పన్’ అనే మారుపేరు వచ్చింది.

సురబయ భగవానుడికి శివుడు ఇచ్చిన వరం గురించి విష్ణువు విన్నప్పుడు, సూరబాను నాశనం చేయమని మురుగన్‌ను కోరాడు. మురుగప్పెరుమన్ తన అసమ్మతితో సూరబత్మన్ యొక్క దెయ్యాల శక్తులను పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. వివిధ వేషాలతో కనిపించిన మరియు పోరాడిన సూరపద్మన, ప్రతి రూపాన్ని నాశనం చేయడంలో విజయం సాధించి, చివరకు, మముత్‌గా కనిపించిన రాక్షసుడిని రెండుగా విభజించి, ఒకరిని సేవకుడిగా, మరొకరిని నెమలిగా మార్చి, రెండింటినీ ఇలా సెట్ చేశాడు అతని జెండా మరియు వాహనం.

ఆలయ నిర్మాణం:

లార్డ్ ఇటాల ఇమయ వరప్పన్ నాలుగు చేతులతో పడమటి వైపు నిలబడి ఉన్నాడు. కుడి వైపున ఉన్న రెండు చేతుల్లో ఒకదానిలో చక్రం, మరొకటి చందనం పువ్వు. అతను తన ఎడమ చేతుల్లో ఒక క్లబ్‌ను, మరొకటి నేలమీద పడుకున్న కథ ఆయుధాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఇక్కడి తల్లిని ‘సెంగమవల్లి’ అంటారు.

ఈ ఆలయ సముదాయంలో కోసల కృష్ణన్ మరియు ధర్మశాస్త్రం కోసం ప్రైవేట్ మందిరాలు ఉన్నాయి. మైకము స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆలయానికి వెళ్ళే మార్గంలో, కుడి వైపున, ‘సంఘూతిర్థం’ అనే కొలను ఉంది.

తిరుచిరపల్లి నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ఆలయం విష్ణువుకు అన్ని ప్రత్యేక రోజులలో అంకితం చేయబడింది. మలయాళ క్యాలెండర్ ప్రకారం, మీనం నెల (పంగుని) హస్తం స్టార్ దినోత్సవం రోజున జెండా ఎగురవేయడంతో ప్రారంభమై, తిరువొనం నక్షత్ర దినోత్సవంలో ‘అరట్టు’ తో పది రోజులు జరుపుకుంటారు. అదేవిధంగా, సింగం (అవని) నెలలో అష్టమి రోహిణి రోజు నుండి మొదలుకొని పది రోజులు దాసవతర పండుగ జరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో విష్ణువు యొక్క పది రూపాలు గంధపు చెక్కతో చేసి పూజలు చేస్తారు. ఈ ఉత్సవంలో సాంప్రదాయ మలయాళ నృత్యాలు సక్కియార్ కూతు, కొడియట్టం ఉన్నాయి.

ఇది కాక, భగవత ఉపన్యసం తను (మార్కాజి), మేడమ్ (చితిరాయ్) నెలలో అష్టమి రోగిని దినం మరియు తను (మార్కాజి) మాసంలో వైకుండ ఏకాదశి దినోత్సవాన్ని ఏడు రోజులు జరుపుకుంటారు. అదేవిధంగా, మకర రాశిచక్ర పూజ రోజున ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు.

వారు చేసిన తప్పు పనుల గురించి ఆలోచిస్తూ పశ్చాత్తాపం, గందరగోళం మరియు మనశ్శాంతిని కోరుకునే వారు ఈ ఆలయానికి వచ్చి ప్రభువును ఆరాధించి మనశ్శాంతి మరియు ప్రశాంతతను పొందవచ్చు. ఇవి కాకుండా భక్తులు కూడా భక్తి నుండి బయటపడటానికి, వ్యాధుల నుండి బయటపడటానికి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి మరియు అడ్డంకులను తొలగించడానికి ఆరాధన కోసం ఆలయానికి వస్తారు. ఈ ఆలయంలోని భక్తులకు పాలు అర్పిస్తారు.

ఈ ఆలయం ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 నుండి రాత్రి 10 వరకు మరియు సాయంత్రం 5 నుండి రాత్రి 8 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.

ఆలయ ముఖ్యాంశాలు:

  • ఈ ఆలయం 108 వైష్ణవ మందిరాలలో ఒకటి.
  • నమ్మజ్వర్ ఇటాలా భగవంతుని స్తుతిస్తూ 11 శ్లోకాలు పాడారు.
  • ఈ ఆలయాన్ని ‘దారుమార్ కోవిల్’, ‘దారుమాచెత్రం’ మరియు ‘దారుమ అంబలం’ అని కూడా పిలుస్తారు.
  • నమ్మజ్వర్ పాడిన శ్లోకంలో ‘తిరుచెంగున్నూర్’ అని కూడా పిలువబడే ఇథాలం ఆలయం దగ్గర ప్రవహించే ప్రవాహం తరువాత ‘తిరుచిరారు’ అని కూడా పిలుస్తారు.

భయం:
మహాభారత యుద్ధం తరువాత, పంచ పాండవులు, దారుమా, బీమన్, ఆర్చునన్, నకులన్ మరియు సకదేవన్, వారు చేసిన కొన్ని తప్పులకు బాధపడ్డారు. ఆ భారం నుండి తమను తాము విముక్తి చేసుకొని, వారు మనశ్శాంతిని పొందటానికి మరియు సరైన నిర్వహణ లేకుండా పాత మహావిష్ణు దేవాలయాలను పునరుద్ధరించడానికి మరియు పూజించడానికి కేరళకు వచ్చారు.

దీని ప్రకారం, దారుమా – తిరుచిరప్పల్లి (తిరుచెంగున్నూర్) ఇమాయవరప్పన్ ఆలయం, బీమన్ – తిరుపులియూర్ మయపిరన్ ఆలయం, ఆర్చునన్ – తిరువరన్విలై పార్థసారథి ఆలయం, నకులాన్ – తిరువనంతపురం పంబనయప్పన్ ఆలయం, సకదేవన్ పంచపాండిలచే పునరుద్ధరించబడిన ఈ ఐదు దేవాలయాలను కేరళలో ‘అంజంబలం’ అని పిలుస్తారు.

స్థానం:
చెంగన్నూర్ కేరళ రాష్ట్రంలోని అలప్పుజ జిల్లాలో ఉంది.
త్రిచిట్టాట్, చెంగన్నూర్, అలప్పుజ, కేరళ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter