Saneeswara Temple

శ్రీ అప్పక్కుడ పెరుమాళ్ ఆలయం-తిరుప్పర్ నగర్, త్రిచిరపల్లి.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

శ్రీ అప్పక్కుడాతన్ పెరుమాళ్ ఆలయం లేదా తిరుప్పర్ నగర్ భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి నుండి 10 మైళ్ళు (16 కి.మీ) కోవిలాడిలో ఉన్న ఒక హిందూ ఆలయం. ఇది విష్ణువుకు అంకితం చేయబడింది మరియు దివ్య దేశాలలో ఒకటి – నలైరా దివ్య ప్రబంధంలో 12 మంది కవి సాధువులు లేదా అల్వార్లు గౌరవించే 108 విష్ణు దేవాలయాలు. కావేరి నది ఒడ్డున ఉన్న పంచరంగ యొక్క ఐదు క్షేత్రాలలో ఇది ఒకటి. పంచ రంగంలోని ఇతర క్షేత్రాలలో శ్రీ రంగం, తిరు ఇండాలూర్, శ్రీ రంగపటనం, కుంబకోణం ఉన్నాయి. ఇది దివ్య యొక్క 108 దేశాలలో ఒకటి, దీనిని తిరుపర్‌నగర్ అని కూడా పిలుస్తారు. భగవంతుడిని అప్పలారంగనాథర్ అని, కమలవల్లిని థాయర్ అని పిలుస్తారు.
పెరుమల్ అడిసెషన్ మీద నిద్రిస్తున్న భంగిమలో ఉంది మరియు మార్కెండేయ మహర్షిని ఎడమ చేతితో ఇంద్రుడు మరియు చంద్ర మరియు కుడి చేతితో ఆశీర్వదిస్తాడు. దీనిని సాలిగ్రామ దండతో అలంకరించారు. భూమదేవి అతని పాదాల వద్ద కూర్చున్నాడు. అప్పకుడమ్ కుడి చేతి నుండి కొంచెం దూరంలో ఉంది, ఇది చాలా పెద్దది. ప్రతి సాయంత్రం ఈ కుడం నుండి అప్పం నీవేద్యం అర్పిస్తారు. గర్భా గ్రహంపై సంతానగోపాలన్ ఉంది. లార్డ్ చక్రవర్తి ఉబామన్యుకు అప్పం ఇచ్చినందున, ఇక్కడ ప్రభువు ప్రసాదం సాయంత్రం పూజ కోసం అప్పం అతనికి.
ఈ అనువర్తనం ఇచ్చిన శ్రీమాన్ నారాయణన్ యొక్క కార్యాచరణ తిమ్మరురుగూర్ బిరాన్ సడగోపన్ అయిన నమ్మల్వర్ యొక్క గ్నియా ధిరుస్టిలో తిరుమలిరుంచోలై మరియు తిరుప్పెర్నగర్లను పోల్చి, తిరువాయిమోజిలో 11 పాసురములు పాడారు. ప్రతిరోజూ ఒక రాజు తనను తాను ఒక శాపం నుండి విముక్తి పొందటానికి మరియు తన అధికారాలను తిరిగి పొందడానికి లక్ష మందికి తినిపించేవాడు. విష్ణువు ఒకసారి తనను తాను ధరించి ఆహారం కోసం వచ్చాడు. దక్షిణ భారతదేశంలో బియ్యంతో చేసిన తీపిగా ఉన్న రోజంతా తినడం తరువాత అప్పం నిండిన కుండను తనకు ఇవ్వమని రాజును కోరాడు. ప్రభువు దానిని కలిగి ఉన్న తర్వాత అతను రాజును శాపం నుండి విడిపించాడు, అందువలన అతను అప్పకుడాథన్ అని పిలువబడ్డాడు, అందులో కుదం అంటే తమిళంలో కుండ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter