Saneeswara Temple

ടോറസ് രാശിചക്രത്തിന്റെ ശനിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഗുണങ്ങൾ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

പ്രിയ മീനം രാശിചക്ര ചങ്ങാതിമാരേ!

 ഇതുവരെ അഷ്ടമ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഷ്ടമ ശനി തോഷ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശനി പ്രഭു

 നിലവിൽ സർവാരി വർഷം, മർഗാഷി 12, ഞായർ, അതായത്, 2020 ഡിസംബർ 27 ന്, ശനി പ്രഭു ധനുയിൽ നിന്ന് ശനിയുടെ ഭവനമായ കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് നീങ്ങും.

 ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു ശ്രമത്തിലും പുരോഗതിയുടെ അഭാവം എന്നിവ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തൊഴിൽപരമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും സാമ്പത്തികമായി നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ശനിയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

 ഇടവം ശനിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് പൊതു നേട്ടങ്ങൾ

 ഓഫീസിൽ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാകും

 ബിസിനസ്സ് കാലതാമസം ഇല്ലാതാക്കും

 നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ വളർച്ചയുണ്ട്

 പ്രമോഷനുകൾ നേടുക

 ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ബന്ധം തഴച്ചുവളരും

 ഇടുങ്ങിയ വിവാഹം സംഭവിക്കും

 ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ കരിയർ, വർക്ക് ഡിവിഷനുകൾ പാലിക്കുന്നു

 വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ക്രമേണ മികവ്

 ആരോഗ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്

 വിപുലമായ നേട്ടങ്ങൾ

 നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ചിന്താശക്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.  അവരുടെ ചിന്തകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കാരണമാകും.  അധ്വാനവും പരിശ്രമവും ഉയർന്നതാണ്.  ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി സ്തംഭിച്ച എന്തെങ്കിലും നേടും.

 വരുമാനം

 സാമ്പത്തിക സ്തംഭനാവസ്ഥ നേരിടുന്ന മീന പ്രേമികൾ ശനിയുടെ കാപ്രിക്കോണിന് ശേഷം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ മികച്ച പുരോഗതി കാണും.  വീടോ സ്ഥലമോ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് ബാങ്ക് വായ്പകൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.  നേറ്റീവ് ആസ്തികളിലൂടെ അവന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.  ബ്രോക്കർമാർ നല്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ച കാണും, ula ഹക്കച്ചവടക്കാരും സ്റ്റോക്ക് വ്യാപാരികളും മിതമായ ലാഭവും മിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കാണും.

 ആരോഗ്യം:

 ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.  ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.  കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.  പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  ചില ആളുകൾക്ക് ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ട എന്നിവയിൽ മോശം ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടാം.

 ദാമ്പത്യ ജീവിതം കുടുംബം

 ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അവർ കരിയറിനും ജോലിയ്ക്കുമായി വിഭജനം കണ്ടുമുട്ടുന്നു.  കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ.  പ്രണയം മണക്കാൻ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹ ശ്രമങ്ങൾ സഹായകമാകും.  പ്രായമായവർക്ക് ആത്മീയ ടൂറിസത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

 കുട്ടികൾ

 കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് പ്രസവം അൽപ്പം വൈകും.  കുട്ടികൾ തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും.  ജോലികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലികൾ ലഭ്യമാണ്.  കുട്ടികളില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രം ഇത് കാലതാമസമായി കണക്കാക്കണം.  കുട്ടികളുള്ള ദമ്പതികൾക്ക്, ഈ ശനിയുടെ മാറ്റം കുട്ടികൾക്ക് ഉജ്ജ്വലമായ ജീവിതം നൽകും.

 ഇടവം ജോലി, വ്യവസായം

 അടിമപ്പണിക്കുള്ള മികച്ച സമയമാണിത്.  ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷനുകൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ, പരസ്യംചെയ്യൽ, യാത്രാ പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്.  ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടവർക്ക് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

 വീട്ടിലെ വാഹനം

 ഈ നീക്കത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട ദിവസം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു കടം സിൽക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കും.  കടം തീർക്കുന്നത് വിജയവും പരാജയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കും.  അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ വീട് വാങ്ങി നവീകരിക്കുക.  നിങ്ങൾ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങും.

 ഇടവം വിദ്യാഭ്യാസം

 സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാം.  മാർച്ചിനുശേഷം ഈ സ്ഥിതി മാറും, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.  കോളേജിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ അൽപം കാലതാമസമുണ്ടായാൽ കോളേജിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ അവസരമുണ്ടാകാം.

 നഷ്ടപരിഹാരം

 നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവതകൾക്ക് എണ്ണ ദാനം ചെയ്യുക, ശനി പ്രഭു അതേ പ്രദേശത്തെ ബാധിത ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെ സഹായിക്കും

 ശനിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് കാലഘട്ടം പൊതുവെ മീനിന് നല്ല മേധാവിത്വമുള്ള സമയമാകുമെന്നും ശനി അവർക്ക് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നൽകുമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter