Saneeswara Temple

ഏരീസ് രാശിചക്രത്തിന്റെ ശനിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഗുണങ്ങൾ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
saneeswarar

പ്രിയ ഏരീസ് രാശിചക്ര പ്രിയ!  ഇതുവരെ അവരുടെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ശുഭകരമായ സ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശനി പ്രഭു, സർവാരി വർഷം, മാർച്ച് 12, ഞായർ, അതായത്.  2020, ഡിസംബർ 27 ന് ശനി ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് മാറുന്നു, ശനി നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, അതായത് ശനി ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു.  ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു ശ്രമത്തിലും പുരോഗതിയുടെ അഭാവം എന്നിവ നേരിട്ടു.  മാത്രമല്ല, തൊഴിൽപരമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?  അല്ലെങ്കിൽ അല്ല?  നിങ്ങളിൽ അത്തരം ദുരിതത്തിലായവർക്ക്, ഈ ശനിയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.

 ശനിയുടെ പൊതുവായ നേട്ടങ്ങൾ ഏരീസ്

 നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ വളർച്ചയുണ്ട്

 പ്രമോഷനുകൾ നേടുക.  വിവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയും പിന്നീട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും

 ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ തൊഴിൽ, ജോലി എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഭർത്താവ് സന്ദർശിക്കും, (എ) ഭാര്യക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയോ കരിയറോ ലഭിക്കും.

 അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ബിസിനസിന് വളർച്ച നൽകുകയും ചെയ്യും.

 വിപുലമായ നേട്ടങ്ങൾ

 നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ മികവ് പുലർത്തും.  നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കും.  അല്പം ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കില്ല, അതിനാൽ ഈ മോശം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലായി നല്ല പുരോഗതി നൽകും.

 വരുമാനം

 വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വരുമാനം പല തരത്തിൽ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.  നിങ്ങൾ തടഞ്ഞ എല്ലാ പണവും കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ലാ തുകയും ശേഖരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ബിസിനസുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും.  വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനമുണ്ട്.  ഇതര ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കും.  സാധാരണയായി ഈ ശനിയുടെ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

 ആരോഗ്യം

 ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സൈനസ് അലർജി ദ്രാവകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകാം.  ശരീരത്തിൽ ഒരുതരം ക്ഷീണം.  ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.  മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.  അതിനാൽ, ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതരീതി പിന്തുടരുന്നത് പ്രത്യേകമാണ്.

 ദാമ്പത്യ ജീവിതം കുടുംബം

 കുടുംബത്തിന് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.  വിവാഹം കഴിക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ വേർപിരിയേണ്ടിവരും.  ലാഭം കുറവുള്ള ചങ്ങാതിമാരുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.  ഈ ശനിയുടെ മാറ്റം പങ്കാളിത്തത്തെ ബാധിക്കുന്നു.  അതിനാൽ, സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 കുട്ടികൾ

 കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് പ്രസവം അൽപ്പം വൈകും.  നീർവീക്കം മുതലായവയാണ് പ്രസവം വൈകുന്നത്.  കുട്ടികൾക്കായി വിദേശ സന്ദർശന സാധ്യതകൾ വികസിക്കുന്നു.  കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും.  കുട്ടികൾ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലികൾ ലഭ്യമാണ്.  കുട്ടികളില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രം ഇത് കാലതാമസമായി കണക്കാക്കണം.  കുട്ടികളുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ജീവിതം നല്ല നിലയിലേക്കും ഉയർന്നതിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

 വീട് & വാഹനം

 ഈ മാറ്റം അവർ വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.  അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ വീട് വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിയുക.  ഒരു വാടക വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരു കരാർ വീട്ടിലേക്ക് മാറും.  പണത്തിനായി പഴയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക, വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുക തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

 ഏരീസ് വിദ്യാഭ്യാസം

 സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കില്ല.  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികച്ച മാർക്ക് നേടാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണം.  കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ വിജയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.  ഗവേഷണ പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും.

 നഷ്ടപരിഹാരം

 നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തിനോ ജോലിസ്ഥലത്തിനോ സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് എണ്ണ ദാനം ചെയ്യുക, അതേ പ്രദേശത്തെ മാനസികരോഗികളെയോ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരെയോ സഹായിക്കുക എന്നിവ ശനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

 ഏരീസ് പൊതുവായി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ശനി നൽകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു, ഈ ശനിയുടെ മാറ്റം നല്ല ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സമയമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

 നന്ദി വിട.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter