Saneeswara Temple

അപതകായേശ്വര ക്ഷേത്രം, അലങ്കുടി (ഗുരു ക്ഷേത്രം – വ്യാഴം, തിരുവാരൂർ ജില്ല.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ദേവ്ഗുരു, ബൃഹസ്പതി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം എന്നിവ സൗരയൂഥത്തിലെ സൂര്യനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്ഥലമാണ്. ശിവപുരാന പ്രകാരം ആംഗിരാസയ്ക്കും സുരൂപയ്ക്കും അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. സഹോദരന്മാർ സംവർത്തന, ഉത്തയ. തലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ കിരീടവും തലമുടിയിൽ അതിമനോഹരമായ മാലയും ധരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച അദ്ദേഹം താമരപ്പൂവിന്റെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന് നാല് കൈകളുണ്ട്, ഒരു വടി (ദന്ദ്), രുദ്രാക്ഷയുടെ മാല, മൂന്ന് കൈകളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പാത്രം, നാലാമത്തെ കൈ എന്നിവ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്ന പോസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യാഴത്തിന് മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട് – ശുഭ, താര, മംത. ശുഭ – ഭാനുമതി, റാക്ക, അർച്ചിസ്മതി, മഹിശ്രവതി, സിനിവാലി, ഹവിഷ്മതി എന്നിവർ ഏഴു പെൺമക്കളായി ജനിച്ചു.
താരയ്ക്ക് ഏഴു പുത്രന്മാരും ഒരു മകളും ജനിച്ചു. ഭരദ്വാജയും കാച്ചയും മംതയിലാണ് ജനിച്ചത്. വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രധാന ദേവത ‘ബ്രഹ്മമാണ്.’ അയാൾ പുത്രകരക അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധമുള്ള ലോകമാണ്. അവനെ ദേവ പ്രഭു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതായത് ദേവ പ്രഭു എന്നാണ്. അലങ്കുടിയിൽ ബ്രഹസ്പതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ അപത്സഹായേശ്വരൻ ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈ പുണ്യ ക്ഷേത്രം ഗുരു (വ്യാഴം) ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ഗുരു സ്റ്റാലം എന്നും വിളിക്കുന്നു. 275 പാഡാൽ പെട്രാ സ്റ്റാളുകളിൽ ഒന്നാണ് അപത്സഹായേശ്വര ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ ശിവൻ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മൂന്ന് പുണ്യനദികൾ അലങ്കുഡിയെ ചുറ്റുന്നു. അവർ കാവേരിയാണ്, അവർ കോളിഡവും വെന്നാരുമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ 15 തീർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, അമൃത പുഷ്കരാണി, ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളവ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ശ്രീകോവിലിനു എതിർവശത്താണ് ചക്ര തീർത്ഥം. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ചക്രമാണ് ഈ തീർത്ഥം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ക്ഷേത്രം-അപത്സഹായേശ്വര ക്ഷേത്രം, (ഗുരു ക്ഷേത്രം – വ്യാഴം), തിരുവൂരൂരിലെ അലങ്കുടി ഗ്രാമം.
മെറ്റൽ – സ്വർണം
രത്നം – മഞ്ഞ നീലക്കല്ല്
നിറം – മഞ്ഞ
സംക്രമണ സമയം – 1 വർഷം
ദുർബലപ്പെടുത്തൽ അടയാളം – കാപ്രിക്കോൺ
മഹാദാസ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത് – 16 വർഷം
ദേവത വഹിക്കുന്നു – ബ്രഹ്മ
ഘടകം – സ്കൈർ
ധനുസു പ്രഭുവും മീന റാസിയുമാണ് ഗുരു. ആദിദേവ ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ പ്രത്യാഠ ദേവത. അതിന്റെ നിറം മഞ്ഞയും ആന വാഹനവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പര്യായമായ ധാന്യം കടലായി; സസ്യ-വെളുത്ത മുല്ലായ്; ടിഷ്യു-മഞ്ഞ തുണി; gem-pushparagam (വെളുത്ത ടോപസ്); ഭക്ഷ്യ-അരി ബംഗാൾ ഗ്രാം ധാൽ പൊടി കലർത്തി.
ഗുരു ദക്ഷിണമൂർത്തിയെ 24 തവണ ആരാധിക്കുകയും 24 നെയ്യ് വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദോശകൾ നീക്കംചെയ്ത് ഗുരുവിന് ഗുണം ചെയ്യും. മുല്ല പുഷ്പ അലങ്കാരം, മഞ്ഞ വസ്ത്രധാരണം, കോണ്ടായിക് കടൽ ചുണ്ടൽ, സർക്കാരൈ പൊങ്കൽ നിവേദന എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഗുരു ഭഗവാൻ എല്ലാ ഹോമങ്ങളും ഗുരു ഹോമം, കേസ്രനാമ അർച്ചന, ബാലാഭിഷേകം എന്നിവ നടത്തും.

മഹാ ഗുരുവാരം, ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ അവസാന ഗുരു വാരത്തിലെ സംഘാഭിഷകം, പ്രത്യേക അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ ആലങ്കുടി അപതകായേശ്വര ക്ഷേത്രം പഞ്ചമുഗ ദീപാരാധന നടത്തുന്നു. തായ്പുസം, പങ്കുനി ഉത്തരാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തീർത്ഥ്വരി നടക്കുന്നത്. ചിത്ര പവൂർണാമിക്കൊപ്പം 10 ദിവസത്തെ ഉത്സവവും ദക്ഷിണമൂർത്തിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്സവവുമുണ്ട്.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter