Saneeswara Temple

ശാനി ഷിംഗ്‌നാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
shani shingnapur maharashtra

പുരാതന കാലം മുതൽ വാക്കാലിലൂടെ കടന്നുപോയ സ്വയംഭുശില്പത്തിന്റെ വിവരണം ഇതുപോലെയാണ്: ഇടയൻ മൂർച്ചയുള്ള വടികൊണ്ട് കല്ലിൽ അടിച്ചപ്പോൾ കല്ല് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടയന്മാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. അത്ഭുതം കാണാൻ പട്ടണം മുഴുവൻ അധികം താമസിയാതെ കൂടി. ആ രാത്രിയിൽ ഷാനൈശ്വരൻ ഇടയന്മാരുടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതവും അർപ്പണബോധമുള്ളതുമായ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പുരാതന കാലം മുതൽ വാക്കാലിലൂടെ കടന്നുപോയ സ്വയംഭുശില്പത്തിന്റെ വിവരണം ഇതുപോലെയാണ്: ഇടയൻ മൂർച്ചയുള്ള വടികൊണ്ട് കല്ലിൽ അടിച്ചപ്പോൾ കല്ല് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടയന്മാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. അത്ഭുതം കാണാൻ പട്ടണം മുഴുവൻ അധികം താമസിയാതെ കൂടി. ആ രാത്രിയിൽ ഷാനൈശ്വരൻ ഇടയന്മാരുടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതവും അർപ്പണബോധമുള്ളതുമായ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തന്റെ ഇടയനോട് താൻ "ഷനീശ്വര" ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ സ്വയംഭു ഘടന അതിശയകരവും ഇരുണ്ടതുമായ കല്ലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കായി ഒരു സങ്കേതം പണിയണോ എന്ന് ഇടയൻ ഉടമയോട് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ, ആകാശം മുഴുവൻ തന്റെ മേൽക്കൂരയായതിനാൽ തുറന്ന ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വീട്ടുജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ശനി മഹാത്മാ പ്രഭു പറഞ്ഞു. വിശ്വസ്തതയോടെ പൂജ നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഇടയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 'തൈലഭിഷേക' എന്തുതന്നെ ആയാലും. കുറ്റവാളികളെയോ കുറ്റവാളികളെയോ വഞ്ചകരെയോ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പട്ടണം മുഴുവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ, ഇന്നും, ഷാനൈശ്വരനെ തുറന്ന മുറ്റത്ത് കാണാം, മുകളിൽ മേൽക്കൂരയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലം വരെ വീടുകളിലേക്കും സ്റ്റോറുകളിലേക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്ല. [6] തപാൽ സ്റ്റേഷന് പോലും പ്രവേശനമില്ല, പൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. ഷാനി പ്രഭുവിന്റെ ഭീകരത കാരണം, കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും, അവ പാർപ്പിട വീടുകൾ, ക്യാബിനുകൾ, കടകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയല്ല, ഈ ശനി സങ്കേതത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളോ പൂട്ടുകളോ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ കവർച്ചയ്ക്ക് കണക്കുകൂട്ടിയ 2011 വരെ മറ്റൊരു കവർച്ചയോ മോഷണമോ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, 2011 ൽ മറ്റൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ ശനി ഷിംഗ്‌നാപൂർ ദിനംപ്രതി ധാരാളം പ്രേമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്, അവർ ശനേശ്വരന്റെ കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ചകളിലെ സ്ഥലം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതാണ്. യജമാനന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമായി ശനി ത്രയോദാഷിയെ കാണുന്നു. അതിനാൽ ശനിയാഴ്ച പോലും 'അമാവസ്യ'ത്തിൽ (സംസ്‌കൃതത്തിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുമുള്ള അമാവാസി ദിനം) ശാനൈശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ തേടുന്ന ആരാധകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സങ്കേതത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു. നഗരത്തിന്റെ നിരവധി വർഷങ്ങളായി കവർച്ച, കുഴപ്പങ്ങൾ, കൊലപാതകം, ആക്രമണം എന്നിവപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പട്ടണത്തിലെ ആരും പക്വതയുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാം. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പിറുപിറുക്കലും അവശേഷിച്ചില്ല.
ശാനി ഷിംഗ്‌നാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര


തന്റെ ഇടയനോട് താൻ “ഷനീശ്വര” ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ സ്വയംഭു ഘടന അതിശയകരവും ഇരുണ്ടതുമായ കല്ലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കായി ഒരു സങ്കേതം പണിയണോ എന്ന് ഇടയൻ ഉടമയോട് അപേക്ഷിച്ചു.
ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ, ആകാശം മുഴുവൻ തന്റെ മേൽക്കൂരയായതിനാൽ തുറന്ന ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വീട്ടുജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ശനി മഹാത്മാ പ്രഭു പറഞ്ഞു. വിശ്വസ്തതയോടെ പൂജ നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഇടയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ‘തൈലഭിഷേക’ എന്തുതന്നെ ആയാലും. കുറ്റവാളികളെയോ കുറ്റവാളികളെയോ വഞ്ചകരെയോ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പട്ടണം മുഴുവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
ഈ രീതിയിൽ, ഇന്നും, ഷാനൈശ്വരനെ തുറന്ന മുറ്റത്ത് കാണാം, മുകളിൽ മേൽക്കൂരയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലം വരെ വീടുകളിലേക്കും സ്റ്റോറുകളിലേക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്ല. [6] തപാൽ സ്റ്റേഷന് പോലും പ്രവേശനമില്ല, പൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്.
ഷാനി പ്രഭുവിന്റെ ഭീകരത കാരണം, കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും, അവ പാർപ്പിട വീടുകൾ, ക്യാബിനുകൾ, കടകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയല്ല, ഈ ശനി സങ്കേതത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളോ പൂട്ടുകളോ ഇല്ല. ആദ്യത്തെ കവർച്ചയ്ക്ക് കണക്കുകൂട്ടിയ 2011 വരെ മറ്റൊരു കവർച്ചയോ മോഷണമോ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, 2011 ൽ മറ്റൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഈ ശനി ഷിംഗ്‌നാപൂർ ദിനംപ്രതി ധാരാളം പ്രേമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്, അവർ ശനേശ്വരന്റെ കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ചകളിലെ സ്ഥലം ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതാണ്. യജമാനന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമായി ശനി ത്രയോദാഷിയെ കാണുന്നു.
അതിനാൽ ശനിയാഴ്ച പോലും ‘അമാവസ്യ’ത്തിൽ (സംസ്‌കൃതത്തിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുമുള്ള അമാവാസി ദിനം) ശാനൈശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ തേടുന്ന ആരാധകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സങ്കേതത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു.
നഗരത്തിന്റെ നിരവധി വർഷങ്ങളായി കവർച്ച, കുഴപ്പങ്ങൾ, കൊലപാതകം, ആക്രമണം എന്നിവപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പട്ടണത്തിലെ ആരും പക്വതയുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാം. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പിറുപിറുക്കലും അവശേഷിച്ചില്ല.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter