Saneeswara Temple

ഏരീസ് ശനി നിഷാം

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

നിഷ്ഠൂരൻ, അധാർമികൻ, രൂപഭേദം, രോഗം, ദു ness ഖം മുതലായവ ), അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കും. അർഹതയില്ലാത്തവരുമായി അവൻ ചങ്ങാത്തം കൂടും. ആരാണ് മടിയൻ? ആരോഗ്യത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് (ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം) ഉറക്കവും അലസതയും അപായമാണ്. ശരീരഭാഗത്തിലോ ആരോഗ്യത്തിലോ ഒരു തകരാറുണ്ടാകും. (ജ്യോതിഷ ശേഖരം 3) ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിക്കും. നിസ്സാരവും വരണ്ടതുമായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നു
ശനിയ്ക്ക് നിഷാം ലഭിച്ചാൽ ജീവിതം മോശമായിരിക്കും. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ, സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല (ജ്യോതിഷ ഗവേഷണം)
റിഷഭ ലഗ്ന – ശനി നിസാമിൽ 12-ാമത് 3 ചൊവ്വയിൽ 12,
നിസാം പലപ്പോഴും ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നു, കുപ്രസിദ്ധനാണ്
കറ്റക ലഗ്ന – 10-ൽ, 7 ശനി നിസാമിൽ
മൂന്നാമത്തെ ശുക്രൻ നിസം ഗുരു
ഗുരു – ശുക്രൻ
വിവാഹമോചനം നേടി രണ്ടാം തവണ വിവാഹം കഴിച്ചു
കറ്റക ലഗ്നം – ഗ ut തമ ബുദ്ധൻ 10 ൽ 7 ശനി നിസം ശുക്രൻ ചൊവ്വ സൂര്യൻ
മതിപാർ ശനി നിസം – ആസ്ത്മൻ,
ഏരീസ് ശനി – ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിസാം എന്നാൽ അതിൽ ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നവൻ – അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശത്രുവിനെ വെറുക്കും.
ഏരീസ് സാറ്റൺ ബാബർ – കൈ മുറിക്കുക
ലക്‌നതിപതി പ്രഭു നിന്നിരുന്ന വീട്, അഞ്ചാമത്തെ ശനിയുടെ ശത്രുത നിസാം ജാതകം ജീവിതാവസാനം വരെ ജാതഗയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനുപുറമേ അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതവും ഉണ്ടാകും. (ജ്യോതിഷ ശേഖരം 4)
ശനി നിഷിമാകി വക്രമായി മാറിയാൽ – ലോകം രാജയോഗത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു
പിക്കാസോ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ചെട്ടി നടരാജർ.
ശനി നീച്ച ഭംഗ യോഗ – ബുദ്ധൻ, റൂസ്‌വെൽറ്റ്, റൊണാൾഡിഗൻ, അരിഗ്നാർ അന്ന.
ഏരീസ് ശനി – ഗുരുവിന്റെ ദർശനം ശനിയുടെ ദിശയിലല്ല
ജീവിതം ദുരിതമാണ് (ശേഖരം 4)
മേശാസാനി – കേന്ദ്രകോണിലുള്ള ബാബർ – അൺ‌റെൽ യോഗ
മേശസാനി <- 6 മതിബാർ ചൊവ്വ വാഗ്ര ഏരീസ് ശനി <- 6 <- ചൊവ്വ – ഈ പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ കൈകളും കാലുകളും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. സിംഹ ലഗ്ന 9 ശനികളിൽ -> 6 ൽ 1 സൂരി <- ചൊവ്വ – റൂസ്‌വെൽറ്റ് വാദം.
ഏരീസ് ശനി <- ചൊവ്വ – ദാരിദ്ര്യം സംസാരിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു, കള്ളന്മാരുടെ രാജാവ്, സ്ത്രീകൾക്ക് നിരാശനാണ്, പക്ഷേ പ്രശസ്തനാണ്. (സരാവലി)
മേശസാനി <- ഗുരു – സുകി, ധനികൻ, മന്ത്രി, രാജാവ്, സെൽവാറിന്റെ പിന്തുണയോടെ, പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.
ഏരീസ് രാഹു – ഗൊണോറിയ രോഗം, ഗർഭാശയ തകരാറ് (വടക്കൻ ഭാഷ ജാതകം അലങ്കാരം)
മേശാസാനി – തിന്മയും പരുഷവുമായ ആളുകൾ അവരെ കാണുകയും മറ്റുള്ളവർ ഭയത്തോടെ പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗവും (ഭാഗ്യ ജ്യോതിഷം)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter