Saneeswara Temple

ಶಾನಿದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಟಿಟ್ವಾಲಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Shanidev Maharaj Mandir, titwala, Maharashtra

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟಿಟ್ವಾಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಎರಡು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ (ಪವಿತ್ರೀಕರಣ) ಅನ್ನು ಮೇ 29, 2011 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತ್ರಯಾಂಬಕ್ ಕನ್ಹೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ ಸಾನಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಸಾನಿಸ್ವರ ಪ್ರಿಯರ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ಸಾನೀಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾನಿದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಟಿಟ್ವಾಲಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಶಾನಿದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಟಿಟ್ವಾಲಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಟಿಟ್ವಾಲಾದ ಶನಿ ದೇವಾಲಯವು ಶಾನಿದೇವ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಟಿಟ್ವಾಲಾ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ತ್ ಮಾಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶನಿ # ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 29.05.2011 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು, ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಮುಂದೆ, ಶಾನಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗ್ರಹಾ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆಡಳಿತಗಾರನ ದಯೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter