Saneeswara Temple

మలాద్ శని దేవ్ ముంబై

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Malad Shani Dev Mumbai

ముంబైలోని మలద్ ఈస్ట్ లోని కురార్ గ్రామంలోని లక్ష్మణ్ నగర్ లో శ్రీ షనీశ్వర ఆలయం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది శనీశ్వరుడు, గణేష్, శంకరుడు మరియు దుర్గామదేవికి కట్టుబడి ఉన్న ఆశ్రయం. ఈ స్వర్గధామానికి 40 సంవత్సరాలకు పైగా అద్భుతమైన ఖచ్చితమైన మరియు అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది (1974 లో ఏర్పాటు చేయబడింది), ఇది విదేశాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల నుండి అంతులేని డార్లింగ్స్‌ను ఆకర్షిస్తుంది. శ్రీ శనీశ్వర స్వర్గధామం నగరంలో అత్యంత సిద్ధమైన ఆశ్రయం ఒకటి. ప్రధాన ఆశ్రయం 1997 సంవత్సరంలో అప్‌గ్రేడ్ చేయబడింది మరియు తిరిగి కంపోజ్ చేయబడింది. దక్షిణ భారత శైలిలో, గోపురాతో. భగవంతుడు మరియు దేవత యొక్క నమూనాను నీరసమైన రాయి నుండి ప్రముఖ నిపుణుడు శ్రీ రెంజల్ రాధా మాధవ్ షెనాయ్, కర్కాలా, కర్ణాటక, భారతదేశం.

వార్షిక ఉత్సవాలు (శని జయంతి) దీనిలో రథం మీద శ్రద్ధ వహించేటప్పుడు శ్రీ షనీశ్వర చిహ్నాన్ని తీయడం చాలా మంది ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తుంది. ప్రజలు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల స్వర్గధామాలను ఏస్ షనీశ్వరకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి మరియు “దీపా వరకు” (నీరసమైన నువ్వులు మసక ఆకృతిని తాకి, నూనె వరకు నిలుపుకుంటారు. ఈ నిబద్ధత లార్డ్ షనీశ్వరను ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి అంగీకరించబడింది. వార్షిక వేడుకల రోజున నడపబడుతుంది, అనగా ఫిబ్రవరిలో, విశ్వసనీయంగా.

ముంబైలోని మలద్ ఈస్ట్ లోని కురార్ గ్రామంలోని లక్ష్మణ్ నగర్ లో శ్రీ షనీశ్వర ఆలయం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది శనీశ్వరుడు, గణేష్, శంకరుడు మరియు దుర్గామదేవికి కట్టుబడి ఉన్న ఆశ్రయం. ఈ స్వర్గధామానికి 40 సంవత్సరాలకు పైగా అద్భుతమైన ఖచ్చితమైన మరియు అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది (1974 లో ఏర్పాటు చేయబడింది), ఇది విదేశాలకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల నుండి అంతులేని డార్లింగ్స్‌ను ఆకర్షిస్తుంది. శ్రీ శనీశ్వర స్వర్గధామం నగరంలో అత్యంత సిద్ధమైన ఆశ్రయం ఒకటి. ప్రధాన ఆశ్రయం 1997 సంవత్సరంలో అప్‌గ్రేడ్ చేయబడింది మరియు తిరిగి కంపోజ్ చేయబడింది. దక్షిణ భారత శైలిలో, గోపురాతో. భగవంతుడు మరియు దేవత యొక్క నమూనాను నీరసమైన రాయి నుండి ప్రముఖ నిపుణుడు శ్రీ రెంజల్ రాధా మాధవ్ షెనాయ్, కర్కాలా, కర్ణాటక, భారతదేశం.  వార్షిక ఉత్సవాలు (శని జయంతి) దీనిలో రథం మీద శ్రద్ధ వహించేటప్పుడు శ్రీ షనీశ్వర చిహ్నాన్ని తీయడం చాలా మంది ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తుంది. ప్రజలు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల స్వర్గధామాలను ఏస్ షనీశ్వరకు విజ్ఞప్తి చేయడానికి మరియు "దీపా వరకు" (నీరసమైన నువ్వులు మసక ఆకృతిని తాకి, నూనె వరకు నిలుపుకుంటారు. ఈ నిబద్ధత లార్డ్ షనీశ్వరను ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి అంగీకరించబడింది. వార్షిక వేడుకల రోజున నడపబడుతుంది, అనగా ఫిబ్రవరిలో, విశ్వసనీయంగా.  శ్రీ శని మహాత్మా పూజ సమితి, రిజిస్టర్డ్ సొసైటీ (ఇండియన్ సొసైటీ యాక్ట్, మరియు బాంబే ఛారిటీ కమిషనర్ యాక్ట్ కింద) స్వర్గపు సాధారణ ప్రయత్నాలతో వ్యవహరిస్తుంది. రాజకీయ జాతి పద్దతి మరియు పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా ధర్మకర్తల / ప్రముఖ ధర్మకర్తల సంస్థ ఆచార వ్యవధిలో ఎంపిక చేయబడింది. శ్రీ శని దేవ్  హిందూ క్రిస్టల్ చూపుల్లోని తొమ్మిది గ్రహాలలో శ్రీ షనీశ్వర ఒకటి. శ్రీ షనీశ్వర శని యొక్క సారాంశం. చాలావరకు, వ్యక్తులు హిందూ దేవుడు శని దేవ్ నుండి భయపడతారు, అతని సానుకూల దృక్పథం గురించి వారు పెద్దగా ఆలోచించరు. మన సాధారణ ప్రజలలో, శని దేవ్ సత్యానికి దైవిక శక్తి అని అంగీకరించబడింది మరియు రోజువారీ జీవితమంతా సత్య మార్గాన్ని అనుసరించే వారికి స్థిరంగా సహాయపడుతుంది. మాస్టర్ శని దేవ్ పురోగతిని ఎంచుకోవడానికి తప్పు వ్యూహాన్ని ఉపయోగించుకునే వారిని మందలించారు.  శ్లోకులు  || నీలంజన్ సమాభాం రవిపుత్రం యమగ్రాజం  ఛయా మార్తాండ సంభూతం,  టోపీ నమామి షానైషరం ||  మంత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత: నేను నీడలో చీకటిగా మరియు సూర్యుని బిడ్డగా ఉన్న శాని దేవ్ దేవునికి నమస్కరిస్తున్నాను మరియు క్రమంగా కదిలే యమ దేవ్ యొక్క ఛాయ మరియు తోబుట్టువులకు గమ్యం. ఈ మహా మంత్రం వారి జాతకంలో శని / శని చక్రం లేదా సాడే సతి ఉన్న వ్యక్తులకు శక్తివంతమైనది. ఈ మంత్రం సాడే సతికి నివారణ. సాడే సతి ఉన్న వ్యక్తి, సాడే సతీ కాలంలో శని మంత్రాన్ని పలుసార్లు సమర్పించాలి.  దేవుని శని యొక్క ములా (ప్రాథమిక) మంత్రం. "ఓం షామ్ షానైస్చరాయ నమహా" వ్యక్తులు ఈ మంత్రాన్ని రోజులో కనీసం పలుసార్లు పఠించాలి, అయితే శని దోషను ఎదుర్కొంటున్న వారికి చాలాసార్లు పఠించడం మరింత శక్తివంతమైనది.
మలాద్ శని దేవ్ ముంబై

శ్రీ శని మహాత్మా పూజ సమితి, రిజిస్టర్డ్ సొసైటీ (ఇండియన్ సొసైటీ యాక్ట్, మరియు బాంబే ఛారిటీ కమిషనర్ యాక్ట్ కింద) స్వర్గపు సాధారణ ప్రయత్నాలతో వ్యవహరిస్తుంది. రాజకీయ జాతి పద్దతి మరియు పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా ధర్మకర్తల / ప్రముఖ ధర్మకర్తల సంస్థ ఆచార వ్యవధిలో ఎంపిక చేయబడింది.
శ్రీ శని దేవ్

హిందూ క్రిస్టల్ చూపుల్లోని తొమ్మిది గ్రహాలలో శ్రీ షనీశ్వర ఒకటి. శ్రీ షనీశ్వర శని యొక్క సారాంశం. చాలావరకు, వ్యక్తులు హిందూ దేవుడు శని దేవ్ నుండి భయపడతారు, అతని సానుకూల దృక్పథం గురించి వారు పెద్దగా ఆలోచించరు. మన సాధారణ ప్రజలలో, శని దేవ్ సత్యానికి దైవిక శక్తి అని అంగీకరించబడింది మరియు రోజువారీ జీవితమంతా సత్య మార్గాన్ని అనుసరించే వారికి స్థిరంగా సహాయపడుతుంది. మాస్టర్ శని దేవ్ పురోగతిని ఎంచుకోవడానికి తప్పు వ్యూహాన్ని ఉపయోగించుకునే వారిని మందలించారు.

శ్లోకులు

|| నీలంజన్ సమాభాం రవిపుత్రం యమగ్రాజం

ఛయా మార్తాండ సంభూతం,

టోపీ నమామి షానైషరం ||

మంత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత: నేను నీడలో చీకటిగా మరియు సూర్యుని బిడ్డగా ఉన్న శాని దేవ్ దేవునికి నమస్కరిస్తున్నాను మరియు క్రమంగా కదిలే యమ దేవ్ యొక్క ఛాయ మరియు తోబుట్టువులకు గమ్యం. ఈ మహా మంత్రం వారి జాతకంలో శని / శని చక్రం లేదా సాడే సతి ఉన్న వ్యక్తులకు శక్తివంతమైనది. ఈ మంత్రం సాడే సతికి నివారణ. సాడే సతి ఉన్న వ్యక్తి, సాడే సతీ కాలంలో శని మంత్రాన్ని పలుసార్లు సమర్పించాలి.

దేవుని శని యొక్క ములా (ప్రాథమిక) మంత్రం. “ఓం షామ్ షానైస్చరాయ నమహా” వ్యక్తులు ఈ మంత్రాన్ని రోజులో కనీసం పలుసార్లు పఠించాలి, అయితే శని దోషను ఎదుర్కొంటున్న వారికి చాలాసార్లు పఠించడం మరింత శక్తివంతమైనది.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter