Saneeswara Temple

మేషం లో సాటర్న్ నిషామ్

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

సావేజ్, అనైతిక, వైకల్యం, వ్యాధితో బాధపడటం, విచారం మొదలైనవి. చెడ్డ మాట మాట్లాడటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే, పేదల శత్రువులను కలిగి ఉన్నవాడు (బ్రహ్మరిషి వాక్యం) అహంకార చర్మ వ్యాధి శాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తాడు (జ్యోతిషశాస్త్ర పరిశోధన వ్యాసం ), లేదా స్వర్గపు మహిళల సహవాసం పొందుతుంది. అతను అర్హత లేని వారితో స్నేహం చేస్తాడు. సోమరి ఎవరు? ఆరోగ్యంలో ఏదో లోపం ఉంది (గ్రహ స్థానం) నిద్ర మరియు సోమరితనం పుట్టుకతోనే ఉంటాయి. శరీర భాగంలో లేదా ఆరోగ్యంలో లోపం ఉంటుంది. (జ్యోతిషశాస్త్ర రిపోజిటరీ 3) దుర్మార్గులు సిగ్గుపడతారు. అల్పమైన, పొడి వేదాంతవేత్త ఇతరులను తృణీకరిస్తాడు
శని నిషామ్ వస్తే, జీవితం చెడ్డది అవుతుంది. అలాంటి వ్యక్తి ఇతరుల సహాయంతో మాత్రమే జీవించగలడు మరియు తన సొంత ఆదాయంపై ఎప్పటికీ బాగా జీవించలేడు (జ్యోతిషశాస్త్ర పరిశోధన)
రిషభ లగ్నము – సాటర్న్ నిసాంలో 12 వ స్థానం – అంగారకుడిలో 12 వ,
నిసామ్ తరచుగా ఖైదు చేయబడ్డాడు, అప్రసిద్ధుడు
కటక లగ్నము – 10 లో, 7 శని నిసాంలో
3 వ వీనస్ నిసం గురు
మధ్యలో గురు – శుక్రుడు
విడాకులు తీసుకొని 2 వ సారి వివాహం చేసుకున్నారు
కటక లగ్నమ్ – గౌతమ బుద్ధ 10 లో 7 సాటర్న్ నిసం వీనస్ మార్స్ సూర్యుడు
మాతిపార్ సాటర్న్ నిసం – ఆస్తమాన్,
మేషం శని – లాభాపేక్షలేని నిసామ్ పనిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి కానీ అలా చేయటానికి భయపడేవాడు – అతను అలా చేయడం ప్రారంభిస్తే అతన్ని శత్రువు ద్వేషిస్తాడు.
మేషం సాటర్న్ బాబర్ – చేతితో కత్తిరించడం
లక్నాతిపతి ప్రభువు నిలబడిన ఇల్లు, 5 వ సాటర్న్ శత్రుత్వం నిసం జాతకం తన జీవితాంతం వరకు జాతగాతో ఆశీర్వదించబడలేదు. అలా కాకుండా అతనికి పేదరికం, కష్టాలు ఉంటాయి. (జ్యోతిషశాస్త్ర రిపోజిటరీ 4)
శని నిషిమకి వక్రమ్ అయితే – ప్రపంచం రాజ యోగాన్ని ప్రశంసిస్తుంది
పికాసో, అమితాబ్ బచ్చన్, చెట్టి నటరాజర్.
సాటర్న్ నీచా భంగా యోగా – బుద్ధ, రూజ్‌వెల్ట్, రొనాల్డిగన్, అరిగ్నార్ అన్నా.
మేషం శని – గురు దృష్టి శని యొక్క దిషలో లేదు
జీవితం దు ery ఖం (రిపోజిటరీ 4)
మేషసాని – కేంద్ర కోణంలో బాబర్ – అవాస్తవ యోగ
మేషసాని <- 6 మాతిబార్ మార్స్ వాగ్రా మేషం శని <- 6 <- మార్స్ -ఈ అమ్మాయి చేతులు మరియు కాళ్ళు ఆమె చిన్నతనంలో పనిచేయలేదు. సింహ లగ్న 9 శనిలో -> 6 లో 1 సూరి <- మార్స్ – రూజ్‌వెల్ట్ వాదన.
మేషం శని <- మార్స్ – పేదరికం మాట్లాడటం, జంతువులను చంపడం, దొంగల రాజు, మహిళలకు నిరాశ, కానీ ప్రసిద్ధమైనది. (సరవాలి)
మేషసాని <- గురు – సుకి, ధనవంతుడు, మంత్రి, రాజు, సెల్వర్ మద్దతుతో, ఉన్నత స్థాయి అధికారి.
మేష రాహు – గోనేరియా వ్యాధి, గర్భాశయ రుగ్మత (ఉత్తర భాష జాతకం అలంకరణ)
మేషసాని – చెడు మరియు మొరటుగా ఉన్నవారు వారిని చూస్తారు మరియు ఇతరులు భయంతో దూరంగా ఉంటారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం (అదృష్ట జ్యోతిషశాస్త్రం)

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter