Saneeswara Temple

துலாம் ராசியில் சனி உச்சம்

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

தீர்க்காயுள் உண்டாகும். மனோதைரியம் அதிகரிக்கும்

மெஷனரி சம்பந்தமான ஜீவன யோகம் சிறப்பாக அமையும்

(கிரகங்களின் ஸ்தான பலன்).

கேந்திரத்தில் சனி ஆட்சி உச்சம் – சசயோகம் – அநேக வேலையாள் ஒரு ஊருக்குத் தலைவர். அரசனைப் போன்றோர் வஞ்சகமானவர். அடுத்தவர் சொத்தின் மீது ஆசை வைப்பார் குணம் கேள்விக்குரியது. சனி குரூர அற்ப மரியாதையில்லாத பாவமான கிரகம். புகழும் செல்வமும் அடைவார். ஆனால் செக்ஸில் வக்கிரமான பார்வையுடையவர். அடுத்தவன் மனைவி மீது கண் வைப்பார். அடுத்தவர் பணத்தை அடைய சட்டத்திற்குப் புறம்பான வழிகளை கையாளுவார். யுத்த பிரியர்களுக்கும் சசயோகமுண்டு. இல்லாவிடில் ஏழைகளைப் பணயம் வைத்து லட்சக்கணக்கில் பணம் பண்ண முடியாது

சந்திரன் தோஷமடையாவிடில் அடுத்தவர் பணத்திற்கு

ஆசைப்பட மாட்டார். சட்டத்திற்கு புறம்பான வழிகளில்

செல்லமாட்டார். சசயோகத்தில் கெடு பலன்கள் குறையும்.

கடகராசி – 4ல் சனி உச்சம் – (HJH)

1ல் சந்திரன் ஆட்சி + குரு உச்சம் <- சூரியன், பகை, சனி, உச்சம்.

சந்திரன் தோஷமடையாமலில்லை. ஆனால் குரு உச்சமானதால் சந்திரன் இருப்பிடத்தை அபிவிருத்தி செய்வது பாப எண்ணங்கள் ஏற்படவில்லை. 4ம் வீடு மனை ஸ்தானத்தில் சனி உச்சம் – அரசனுக்கு சமமாக இருந்ததார். லட்சக்கணக்கில் சம்பாத்தியம். பெரிய தொழிற்சாலைகளை நிறுவினார். (THIH)

சரலக்னம் ஜெனனமாகி கேந்திரத்தில் சனி உச்சம்-கேந்திரத்தில் குருவும் சுக்கிரனும் – அம்சாவதார யோகம்

6ம் ஜார்ஜ் சக்கிரவர்த்தி அரசர் அல்லது அரசனுக்கு சமமானவர், மங்காத பேரும் புகழும் உடையவர்.

3, 6, 10, 11 மிடமான உபஜெய ஸ்தானத்தில் சனி ஆட்சி உச்சம்.

6, 8, மதிபரான சனி துலாத்தில் – தசையில் கீல்வாதம்          

கை கால் முடக்கம் ஏற்படும் (THSH).

விசாகம் 1ல் சனி – ராஜயோகபங்கம் – அரச குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அதிர்ஷ்டமும், அந்தஸ்தும் பறிபோகும் (THSH)

துலாத்தில் சனி – குணவான், பிற கிராமங்களில் சிரேஷ்டன்

தனவான்களில் உயர்ந்தவன், நல்ல உபகாரி (பிரம்மரிஷி)

சனி உச்சத்திற் பலவான் எம்மாரோக்கியம் தீர்க்காயுள்,

உண்மையுடனே.

இரணியுங் கிராமம் சேனை இவைகளுனைாமே (சாதக

அலங்காரம்)

தனவந்தன், ஒரு பட்டினம், ஒரு கிராமத்திற்குப் பிரதான

மனிதன் சேனைக்குத் தலைகாத்தன், அதிகப் புகழுடையவன், (பிருகத்ஜாதகம்) பட்டினம், கிராமம் அல்லது காட்டிற்கு அதிகாரி கல்யாணம் ஆகாத பெண்களிடம் சினேகம் அனுபவிப்பான்.

(பிருகத்ஜாதகம்) புகழடைவார், ஸ்தாபனங்களை உருவாக்குவார். பணக்காரர், அழகானவர், தந்திரசாலி, பலவான், கர்வம் உடையவர், பிரசித்தி அடைவார், தர்மகாரியம் செய்வார் – பெண்களிடம் அடங்கி ஏவல் புரிவார் (HPA) பேச்சாற்றல்மிக்கவர், வசதியுடன்

வாழ்பவர் முன்னேற்றமடைவார், மதிப்பு, கெளரவம் உண்டாகும்.

நீண்ட ஆயுளும் பெற்றிருப்பார் (அதிர்ஷ்ட ஜோதிட

சாஸ்திரம்)

துலாம்சனி <- சூரியன் – கல்விமான், உறவு செல்வம்

சேரும். பேச்சு சுத்தமாக இருக்கும்.

துலாம் சனி <- சந்திரன் – பெண்டிரால் பணம் வந்து

சேரும். பெரிய குடும்பஸ்தர், செய்யும் தொழில்

பட்டம், விருது கிடைக்கும்

துலாம் சனி <- செவ்வாய் – வீரயுக்தசாகஸ கதைகளை

விரும்பி படிப்பார். ஆனால் யுத்தகளத்தில் கோழையாகி

தற்பெருமை பேசுவார் (சாராவளி)

துலா சனி +சூரியன், ராகு – திகைத்து மனம் சோர்வுற்று கலங்குவார். (நவக்கிரக மாலை)

துலா சனி + <- சூரியன், செவ்வாய், ராகு, கேது சகலருக்கும் சத்துருவாகி மூர்க்கமுடன் வறுமையுற்று கலங்குவார்

(நவக்கிரக மாலை).

சனியின் கேந்திரம் உச்சம் மூலதிரிகோணம்

சாற்றுதயந் தனிலிருக்க சசயோக மென்பார்

இனிய மன்னவனுமாவான் நல்லார் மந்திரியுமாம்

ஏற்றமலைச் சஞ்சாரம் குரூரபுத்தி வஞ்சகன்

அனைய தேசாதிபதி சேனாதிபதியுமாம்

அரிய தாத்துருத்துவதும் விதாணிகள் ஞானி

விளையு மாதுரு பக்தி மிகு தேக காந்தி

வேசையர் மோகன் தூலதேகனுமாமே.

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays & Tourism

Rengha Holidays tour operators offers a vast range of holiday packages for destinations across the world. This leading online travel agency caters to various segments of travelers travelling to every part of the globe.

About Us

Rengha holidays South India Tour Operators ( DMC ) make your international travel more convenient and free, We facilitate your visa requirements, local transport, provide internet access and phone connectivity, hotel booking, car rentals, Indian vegan meals and much more. We have family tour packages, honeymoon tour packages, corporate tour packages and customized tour packages for some special occasions. Rengha holidays South India tour operators caters to all your holiday needs.

Recent Posts

Follow Us

Famous Tour Packages

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter